I fredags presenterades samarbetsavtalet mellan de vinnande högerpartierna M, KD, L, SD och idag valdes Ulf Kristersson till Sveriges nya statsminister som ska leda en regering bestående av M, KD och L med ett nära samarbete med SD.

I Tidöavtalet som presenterades av högerpartierna i fredags uppges bland annat att biståndet ska minsta från 1 procent av BNP till 0,85 procent. Något som är illavarslande enligt RFSL.

”RFSL har tack vare svenskt bistånd kunnat stötta hbtqi-organisering i länder där hbtqi-personer blir förföljda och är under ständigt hot, i att kunna påverka sin situation. Vi ser med stor oro på vad den nya regeringens politik med ett slopat enprocentsmål och minskat bistånd kan innebära för det det oerhört viktiga arbetet för mänskliga rättigheter i världen. En sådan politik drabbar de fattigaste och mest marginaliserade människorna, däribland hbtqi-personer” skriver de i ett uttalande.

Asylpolitiken som presenteras i Tidöavtalet får också kritik från RFSL även om de konstaterar att det är ”bra” att hbtq-flyktingar ska prioriteras i den dramatiska sänkningen av antalet kvotflyktingar.

”Förslaget om att förlänga eller helt avskaffa preskriptionstiden för avslagsbeslut i asylärenden skulle vara helt förödande för hbtqi-asylsökande. Flera rättsutredningar visar att hbtqi-asylsökande systematiskt får avslag på juridiskt otillåtna grunder och utvisas till länder där de förföljs, torteras och avrättas. Detta trots att de har rätt till skydd. Att återvända är inte ett alternativ för dem. Därför är möjligheten till förnyad asylprövning helt avgörande för att överleva, så att det tidigare felaktiga avslagsbeslutet kan korrigeras till det uppehållstillstånd de har rätt till”.

Vidare ger RFSL ros till Tidöavtalets löfte om förbud mot omvändelseförsök och den utlovade nationella strategin för psykisk ohälsa. Men även här slänger de in lite ris.

”Förbudet måste gälla alla försök till omvändelse. Det får inte utgå ifrån att omvändelseförsök enbart sker inom ramen för hedersrelaterat våld och förtryck”.