Förra veckan frågade QX regeringspartiernas hbtq-förbund vad de tyckte om första smaken på nya styrets hbtq-politik. I svaren blandades Liberalernas missnöje med Kristdemokratiska hurra och en svårtolkad ställning från Öppna Moderater.

När vi frågar representanter för oppositionens hbtq-nätverk samma sak blir det tydligt från Vänsterpartiets Malin Björk, Miljöpartiets Ulrika Westerlund och Socialdemokraternas Daniel Andersson att de oroas av innehållet i Tidöavtalet från ett regnbågsperspektiv.

– Vi ser med oro på hur många viktiga delar för ett starkt Sverige saknas. Till exempel hur hbtq+personer ska skyddas från diskriminering, och hur de som söker skydd ska tas hand om. Regeringen delar upp befolkningen, vilket var väntat. Det här var vad vi sa skulle hända. Kristersson lovar tunt i alla frågor kring vårt community, men har ju också redan brutit alla sina löften han gav innan valet när det gäller övriga frågor som högkostnadsskydd för el, Hbtq+personer har ju också elkostnader, behöver ta sig till jobbet och drabbas av inflationen, konstaterar Andersson (S) och fortsätter:

– För de hbtq+personer som kommer hit och söker skydd saknas all rim och reson; signalen är ju tydlig – kom inte hit. Jag hoppas Kristersson lyssnar på RFSL och tar till sig deras råd. Men med en marionettregering i knät på Sverigedemokrater som anser att hbt-frågor är något som hör hemmet till och att queera inte existerar har jag ganska lite hopp om att de här fyra åren innehåller några reformer för oss.

En oimponerad ton återfinns i Malin Björks (V) reflektioner om Tidöavtalet.

– De enda gångerna som Tidöavtalet nämner hbtqi-personer handlar det om flyktingar. Då avtalet går ut på att så mycket som möjligt minska antalet flyktingar som Sverige ska ta emot kommer det att slå hårt mot hbtqi-flyktingar. Det står heller inget tvivel om att vården för hbtqi-personer måste förbättras, något som hbtqi-rörelsen länge efterfrågat. Det enda som jag välkomnar är att man vill utreda ett förbud mot omvändelseterapi. I övrigt nämns skydd av hbtqi-personer endast i samband med hedersförtryck, som om hbtqi-personer inte upplever förtryck på andra sätt, säger Björk (V).

Även Westerlund tror att den nya asylpolitiken kommer att slå mot hbtq-personer och konstaterar att de enda gångerna som Tidöavtalet tar upp hbtq är inom asyl och hedersrelaterat våld och förtryck.

– Alla övriga reformer saknas. Hur blir det med könstillhörighetslagen? Inte minst Liberalerna, men även Öppna Moderater, har med rätta varit väldigt kritiska till att reformen av den lagen har tagit så lång tid och att den lagrådsremiss som S-regeringen la fram under Stockholm Pride var så problematisk. Vad händer med reformen av föräldrabalken och alla de förslag som fanns i utredningen som kom i somras? Blir det något förbud av ingrepp på människor med intersexvariation som inte samtyckt? Blir det några uppdrag till myndigheter för att förbättra hälsan och levnadsvillkoren för unga hbtqi-personer? Hur blir det med tillgången till könsbekräftande vård, kommer någon åtgärd presenteras där? Det var högt tonläge i valrörelsen med löften om att en ny regeringen skulle ta tag i alla reformer som vi väntar på, men hittills syns ju inte mycket av det, säger Westerlund (MP).

Det minskade biståndet flaggar både Westerlund och Björk för att det kan drabba regnbågsrörelsen globalt.

– Biståndet ska skäras ner och det har sagts att det ska fokusera bland annat på humanitära katastrofer och Ukraina, men också på ”demokrati” och kvinnors och flickors hälsa. Det är alltså oklart vad som kommer hända med stödet till till exempel den globala hbtqi-rörelsen, där Sveriges bistånd fortfarande utgör en oerhört central del. Det vore en helt katastrofal utveckling om det skars ner nu, mitt i en global våg av konservatism och motstånd mot hbtqi-personers rättigheter, säger Westerlund och tillägger att hon precis tagit initiativ till att starta upp riksdagens hbtqi-nätverk:

– Jag vill använda alla tillgängliga medel för att försöka undvika att den kommande mandatperioden blir negativ för hbtqi-personers rättigheter.

Centerpartiets HBT-nätverks ordförande Claes Nyberg dröjer med sina kommentarer.

I en tidigare publicerad version av artikeln stod det att HBT-Socialdemokraters ordförande Daniel Andersson inte återkommit till QX med svar. Det var felaktigt och berodde på en redaktionell miss.