En politiskt fullspäckad höst har inletts och regnbågsrörelsen står på tårna och undrar hur det ska bli. Nu väntar vi på regeringens budgetproposition (den extremt osexiga benämningen på en tung bunt papper med stor betydelse, den visar hur regeringen vill att statens pengar ska användas). Men redan nu vet vi en del. Vi har fått se Tidöavtalet där SD, M, KD och L presenterar sin överenskommelse för hur Sverige ska styras. Vi har lyssnat på statsminister Ulf Kristerssons regeringsförklaring och vi har fått statsråd och statssekreterare presenterade.

Med den informationen i bakfickan ringde QX upp hbtq-förbunden för högersidan (utom SD som inte har något) och frågade vad de tycker. Ser det bra ut från ett hbtq-perspektiv? I samtalen möttes vi av missnöjda HBT-Liberaler, glada Öppna Kristdemokrater och en svårtolkad sinnesstämning från Öppna Moderater.

HBT-Liberaler ska bevaka regeringen ”varje sekund” den kommande mandatperioden

När QX ringer upp HBT-Liberalers förbundsordförande Carl Otto Engberg möts vi av en tungsint ton. Han är inte nöjd med regeringens första presentation av hbtq-politik.

– Det blev otillräckligt. HBT-liberaler kommer att vara en konstruktiv reformmotor men också ett vakande regnbågsöga över denna regering, varje dag och varje sekund, den kommande mandatperioden, säger Engberg men ser ändå något som positivt.

– Jag är glad över att den minister som får ansvar för hbtqi-frågorna, Paulina Brandberg, är liberal. Som jag sagt tidigare både hoppas jag och tror att det är något som många i hbtqi-communityt kommer att uppskatta.

Förutom att hbtq-frågorna landar på jämställdhetsministern och biträdande arbetsmarknadsministern Paulina Brandberg så är Engberg också nöjd över att det i Tidöavtalet står att ett förbud mot omvändelseterapi ska utredas.

– Det är bra att det kommer bli ett slut på modern häxkonst i Sverige. Omvändelseterapi ska kriminaliseras. Från HBT-liberalers sida hade vi gärna sett att medlen för de samfund som är anmälda för detta omedelbart skulle frysas i väntan på en kriminalisering.

Jag föreställer mig att du som regnbågsliberal är missnöjd med det minskade biståndet?

– Ja. Det är inte Liberalernas politik och jag hade önskat mig mer av partiet i förhandlingarna på det området.

Vilken effekt kan minskat bistånd få för hbtqi- och människorättsorganisationer globalt?

– Vi har inte sett en skiss på hur fördelningen ska se ut men min utgångspunkt är att hbtqi-biståndet ska ligga kvar och från HBT-liberalers sida skulle vi vilja att det ökade.

Din egen hjärtefråga om barn som föds in i regnbågsfamiljers rättigheter har inte nämnts i avtalet. Tankar på det?

– Det är det första vi kommer prata med hbtqi-minister Paulina Brandberg om. Det är mycket angeläget, om Sverige ska följa barnkonventionen, att sådana rättigheter kommer på plats omgående.

Glada toner från Öppna Kristdemokrater

Magnus Kolsjö som är förbundsordförande för Öppna Kristdemokrater låter nöjd över telefon.
– Jag tycker det här blir bra. Vi har en borgerlig regering för första gången på åtta år som dessutom kommer ha stöd i riksdagen för sin politik genom avtalet med Sverigedemokraterna. Vi står inför en av de stabilare mandatperioderna vi har sett i Sverige.
– Dessutom har Kristdemokraterna fått en väldigt bra utdelning med sex stycken ministrar spritt över departement som ansvarar för många viktiga frågor.
Särskilt nöjd är Kolsjö över att Tidöavtalet tar upp rättssäkerheten i asylprocessen för hbt+personer.
– Vikten av att få asylsäkra prövningar för hbt+personer är en bra seger för Kristdemokraterna, och jag kan också tänka mig att Liberalerna har varit med och lyft det här i förhandlingarna. I regeringsförklaringen understryks också rätten för att alla i Sverige ska få leva som den de är och älska den de vill, så det är den politik som nu ska föras.

Biståndet brukar ju vara en hjärtefråga för Kristdemokraterna och det ska ju sänkas. Tankar på det?

– Biståndet frikopplas från procentmål och istället sätts budgetramar för tre år. Jag tycker inte att vi ska låsa fast oss vid en procentsats av biståndet. Den stora betydelsen ligger i hur man gör för att biståndet ska få effekt på bästa sätt. Jag tror inte att det här behöver få den negativa effekt som vissa verkar förespegla sig. Jag har goda erfarenheter av när den första Alliansregeringen avskaffade procentmålet för jämställdheten inom staten och det ledde till fler kvinnor på ledande befattningar och att kvinnors löner ökade mer i staten än i andra sektorer.

När vi talades vid efter valvinsten tippade du på att ett förbud mot omvändelseförsök skulle komma snabbt på plats med den nya regeringen. Och det nämns ju också att det ska ses över i Tidöavtalet.

– Ja det gjorde jag och jag tror att det till och med kan gå ännu snabbare än vad de själva tänkte när de skrev Tidöavtalet. När den nya regeringen har kommit in på Regeringskansliet och upptäcker vad som ligger i byrålådorna så kommer de se att ett förbud mot omvändelseförsök redan är utrett och klart att skicka ut på remiss.

Har det betydelse att Tidöavtalet bara nämner sexuell läggning som exempel på vad omvändelseförsök används till eller kan det innebära att omvändelseförsök av könsidentitet inte kommer vara inkluderat i ett förbud? 
– Nej jag tror inte att man ska läsa in någon betydelse i det överhuvudtaget.

Svårtolkad stämning hos Öppna Moderater

Öppna Moderaters förbundsordförande Kim Nilsson är på resande fot men vice förbundsordföranden Tobias Björk svarar på QX frågor om regeringens första ställningstaganden i hbtq-frågor. Och på frågan om han är nöjd vill han helst invänta en helhetsbild.

– Just nu har vi sett Tidöavtalet, vi har lyssnat på en regeringsförklaring och vi har våra ministrar. Det kommer ju en budgetprocess och sen ligger det utredningar som till exempel den om blodgivning. Vi har inte sett helheten än.

Det låter lite oklart om du är nöjd? 

– De namn vi har sett i regeringen tror jag kan bli jättebra. Vi har flera öppna hbtq-personer som fått ministerposter, jag tänker framför allt på att Tobias Billström är vår nya utrikesminister och kommer att representera Sverige i internationella sammanhang.

Vad ser du som viktigast av det vi hittills vet om den kommande hbtq-politiken? 

– Att omvändelseterapi ska utredas och förbjudas.

Tror du att det har någon betydelse att omvändelseförsök av könsidentitet inte nämns i Tidöavtalet? Eller är det bara slarv? 

– Jag tänker att du poängterar en viktig sak här. Det behöver vi Öppna Moderater som organisation titta djupare på, läsa de exakta skrivningarna och ta reda på vad det innebär och se hur vi kan påverka processen.

Vi har inte hört något alls om den nya könstillhörighetslagen. Är det en högoddsare att det blir av denna mandatperiod? 

– Öppna Moderater tycker att vi behöver en ny könstillhörighetslag som bygger på självidentifikation. Men vilken ställning Moderaterna har till det nu är lite oklart. Jag vet att Ulf Kristersson var för den förra regeringens lagförslag under RFSL:s debatt på Stockholm Pride. Sen vet jag också vad Tobias Billström sa på West Prides debatt under Frihamnsdagarna där han var tveksam. Vi har för lite information om det här för att säga om en ny lag är en högoddsare denna mandatperiod.