Förutom i provinsen Aceh straffas inte homosexualitet i Indonesien. Men inom landets försvarsmakt ligger ett förbud kvar vilket gör att gaysoldater kan dömas genom den militära domstolen. Och det hände två soldater i Java i november.

En militärdomstol dömde männen skyldiga till att ha haft sex med varandra och straffade dem med sju månaders fängelse. De har också förlorat sina jobb och bannlysts från försvarsmakten, vilket South China Morning Post har rapporterat om.

”De åtalade har begått avvikande sexuella handlingar med en person av samma kön. Det är olämpligt eftersom soldaterna, de åtalade, bör vara ett gott exempel för personer i deras närhet. De åtalades gärningar går helt emot lagen och alla religiösa bestämmelser”. Står det i ett uttalande publicerat av domstolen.

Enligt Amnesty International har minst 15 soldater bannlysts från den indonesiska armén under de senaste åren efter att ha haft samkönat sex.