I februari kom glädjande besked från Venhälsan som har hand om PrEP-programmet i Stockholm: De hade lyckats arbeta bort den långa kön och hade plötsligt lyxen av en helt tom väntelista.

Men nu har det dessvärre vänts på pannkakan. Trycket för att påbörja PrEP har varit fortsatt stort vilket har lett till att Venhälsan nu har uppnått sin maxkapacitet. Det betyder att väntelistan för att påbörja medicinering har byggts på till 192 personer och de har en lång väntan framför sig.

– Just nu kan vi inkludera väldigt få nya i PrEP då våra resurser för uppdraget inte räcker till fler patienter. Om trycket fortsätter att vara lika högt som det är idag så kommer det innebära lång väntetid för de som står på väntelistan, säger Venhälsans vårdenhetschef Erick Naeselius till QX.

Vidare berättar Erick att intresset för att gå på PrEP har varit ständigt stort, men att de har sett ännu en ökning under hösten.

– Utmaningen nu är att vi har inkluderat det antal som vi egentligen har resurser till. Vi försöker arbeta med att skapa utrymme för fler genom att se över våra arbetssätt och förbättra våra flöden. Det innebär att vi kan inkludera några patienter successivt.

För att kunna möta upp efterfrågan för de även en dialog med hälso- och sjukvårdsförvaltningen om vägen framåt.

– Vi vill hitta lösningar på hur fler patienter ska kunna erbjudas PrEP i regionen.