Under hösten har Lady Busty och Miss Shameless som utgör det svenska kapitlet av det internationella konceptet Dragqueen Story Hour fått ovanligt mycket politisk uppmärksamhet. Och det det faktum att två dragqueens läser inkluderande sagor för barn iklädda prinsessklänningar ser ut att fortsätta röra om i den kommunpolitiska grytan.

Under sportlovet i februari hade duon bokats in till biblioteket i Trelleborg, en plats som de har besökt förut med sin sagostund.

– Vår senaste sagostund i Trelleborg var på biblioteket under pandemin så den fick genomföras digitalt. Det var många som tittade på sagostunden då, säger Lady Busty till QX.

Även bibliotekschefen Michael Nordberg minns den senaste sagostunden.

– Den gick som planerat, det var varken hot eller synpunkter vid det tillfället, säger Nordberg och tillägger att han blev ”förvånad” över att sagostunden den 21 februari beordrats att ställas in.

– Jag följer ju den instruktionen som jag har fått av min chef.

Vem är din chef? 

– Jörgen Flink som är förvaltningschef för kultur och fritidsförvaltningen.

Jörgen Flink har varit förvaltningschef i 20 år. Till QX berättar han att man ofta bollar kulturevenemang med förtroendevalda, men att detta är första gången som han har fått direktiv att ställa in ett kulturevenemang.

– Vi är anställda tjänstemän och vi fick ett tydligt direktiv att ställa in. De var väldigt tydliga och de ville absolut inte att detta skulle genomföras.

”De” är Mathias Andersson (SD) som är gruppledare för Sverigedemokraterna i Trelleborg och kommunstyrelsens vice ordförande. Till DN berättar han idag att beslutet togs i samförstånd med Magnus Isgren (SD) som är tillträdande ordförande för kultur och fritidsnämnden. QX har sökt både Andersson och Isgren under dagen men de har inte svarat. Men till DN berättar Andersson hur han resonerar kring att två folkvalda politiker gett direktiv om att ställa in ett kulturevenemang på biblioteket.

– Hade NMR fått sitta och läsa för barn? Nej. Den här gången tog vi ett beslut baserat på artistnamnet vi fått till oss. Vi hörde också att de inte kunde genomföra det här i Olofström på grund av hot. Då tog vi beslutet att stoppa. Men det är inte ett förbud förbud. De kan komma tillbaka med ett nytt koncept.

När QX ringer Ann Kajson Carlqvist (M) som är kommunstyrelsens ordförande har hon precis blivit informerad om händelsen och frågat de två berörda SD-politikerna om beslutet.

– När jag tog upp det här med dem så fick jag höra att det var på grund av namnen som de sagt att evenemanget inte är lämpligt som svar på en direktfråga från förvaltningen.

Var det namnet Dragqueen Story Hour som konceptet har eller dragartisternas namn Lady Busty och Miss Shameless som ansågs olämpligt? 

– Det var artisternas namn, Skamlös vinhora eller något sådan som var uttalat på en sida.

Vad tänkte du om det?

– Jag visste inte ens att de skulle vara på biblioteket, men när jag hörde namnet ”Skamlös vinhora” så kan jag hålla med om att det inte är ett jättelämpligt namn.

Principen att politiker ska hålla en armlängds avstånd till kulturen – har den hållits i det här fallet? 

– Hela politiken ska hålla en armlängds avstånd till kulturen, det är en bra princip. Mem vi måste också kunna svara när vi får en fråga. Det skulle absolut inte vara okej om vi som politiker själva gick in och sa att detta inte är okej. Men som jag förstår så har det varit som svar på en direktfråga.

Så då kan man som politiker inte avböja och säga att man inte vill recensera kulturutbudet? 

– Det vill jag inte svara på för jag vet inte hur frågan var ställd och i vilket sammanhang.

Lady Busty från Dragqueen Story Hour ser däremot händelsen i Trelleborg som en bekräftelse på att principen har brutits.

– Sverigedemokraterna visar återigen att en armlängds avstånd till kulturen inte kan hållas samt hur stort misstroende de har för personalen som bokar in evenemangen. Detta stoppande är ett stort hot mot vårt demokratiska rum och visar att man vill censurera och tysta hbtqi+kultur.

– Demokrati bygger på allas rätt till möjligheten att utöva och ta del av kultur och i Sverige har vi lagar som ska följas.

Vidare säger Lady Busty att det här är första gången som det här sker och tillägger att det är anmärkningsvärt att det händer på ett hbtq-certifierat bibliotek.

– Det är mycket märkligt att det ställs in. Men med tanke på de senaste händelserna och partiets (SD:s) tidigare beteende är vi såklart inte förvånade.