Påve Franciskus säger i en ny intervju med nyhetsbyrån AP att den katolska kyrkan både kan och borde arbete för att avkriminalisera homosexualitet.

– Att vara homosexuell är inget brott, säger påven till AP och fortsätter:

– Men det är en synd. Låt oss skilja på en synd och ett brott. Det är också en synd att inte visa barmhärtighet mot varandra.

I intervjun berättar påve Franciskus att han vill att katolska biskopar ska välkomna homosexuella in i kyrkan.

– Vi är alla Guds barn och Gud älskar oss som vi är och för den styrka som vi alla kämpar med för vår värdighet.