Medan Femens protest mot islamism vid stora moskén i Stockholm väckte stor medial uppmärksamhet, hamnade hbtq- och kvinnoaktivisten Sara Mats Azmeh Rasmussens protest i veckan mer i skymundan.
Azmeh Rasmussen spelade in en 18 minuters lång film, ”God cries in the Middle East”, innan en målning där Munks ”Skriet” tolkats utfrån diskussionen om kvinnors plats inom Islam. Filmen publicerades i söndags på You Tube. Filmen visas med engelsk översättning.

Tolkningen av Skriet utanför stora moskén i Stockholm

Sara Mats Azmeh Rasmussen är född i Syrien, norsk medborgare och verksam i Sverige. Tidigare har Azmeh Rasmussen kampanjat hårt i Oslo mot konservativ tolkning av islams lära och tradition främst vad gäller just tolkningar i kvinno- och hbtq-frågor.

Sara Mats blogg


Sara Mats avbröt hungerstrejk

Hungerstrejk mot islamiskt råd