Noah fick inte klippa sig hos en herrfrisör. Nu hängs hen ut på nazistsidor och en debatt med Expressen om ordet hen har blossat upp

[ingress]Från och med den första november är inte tyska föräldrar längre tvungna att bestämma kön på sina barn vid födseln.[/ingress]

De kan helt enkelt lämna födelseattestet, där kön efterfrågas, tomt. Tanken är främst att de barn som inte föds med ”entydiga könsorgan” ska slippa tvingas på ett kön.

– Jag ser det som något väldigt positivt för intersexuella. Föräldrarna slipper bolla med sitt barns identitet. Men det borde också vara så att transpersoner och de som byter kön kan välja det tredje könet, säger Lukas Romson.

Han föddes i en kvinnas kropp, men har korrigerat sitt kön.
– För mig är inte det tredje könet ett alternativ. Det är viktigt att komma ihåg att många transpersoner enbart vill vara man eller kvinna. Men samtidigt har jag flera vänner som önskar slippa tillhöra ett kön.

Varför är det bra med ett tredje kön?
– Det är viktigt att staten erkänner och ser dess medborgare som de faktiskt är. Man slipper att passa in i det ena eller det andra facket, säger Lukas.

Men än är det oklart vad det ska stå i personernas pass. I dag finns bara beteckningarna F, för kvinna, och M, för man. I Australien, som den första juli införde ett tredje kön, använder beteckningen X för dessa personer.

Dock kan det bli svårt för personerna vid gränskontrollen i länder, som inte använder ett tredje kön.

Tyskland har inte heller könsneutrala äktenskap, utan ett äktenskap får bara ingås mellan man och kvinna. Här kommer landet antagligen att få tänka om.
– Tyskland har en stark transrörelse, men inte en lika stark homorörelse. När det gäller transfrågor ligger vi efter i Sverige, även om vi är ett av de länder som kommit längst när det gäller homofrågor.

Noah Nord skulle gärna välja det tredje könet som juridiskt kön.
– Jag är inte bekväm med att definiera mig som varken man eller kvinna, så det skulle vara ett bra första alternativ. Sedan tycker jag att man ska avskaffa juridiskt kön helt, eftersom det inte fyller någon funktion.