Under Centerpartiets pågående partistämma i Karlstad ställde sig en majoritet av delegaterna bakom partistyrelsens förslag att Sverige skall tillåta altruistiskt surrogatmödarskap, eller värdmödraskap.
Partiet blir därmed först att ta ett tydligt ställningstagande för att legalisera surrogat/värdmödraskap så länge ingen ekonomisk ersättning utgår. En stor minoritet vid partistämman ville även tillåta att värdmodern skall kunna ersättas ekonomiskt.
Tidigare har Vänsterpartiet och Kristdemokraterna tagit ställning mot att legalisera surrogat/värdmödraskap.
Till GP.se säger barnläkaren och Centerpartiets förste vice partiledare, Anders W Jonsson att han nu hoppas att även Folkpartiet, Miljöpartiet liksom Socialdemokraterna och Moderaterna kommer ställa sig bakom att legalisera surrogat/värdmödraskap utan ekonomisk ersättning.