Fram till den 15 december i år pågår insamlingen till Mälarpaviljongens Regnbågsfond. Vid Regnbågsmässans traditionella Gay Jul-firande i Johannes Kyrka den dagen så kommer de insamlade medlen att lämnas över till RFSL för att användas i deras arbete med organisationen SMUG i Uganda.
Fonden startades i år av Mälarpaviljongens Arto Winter och Anders Karlsson som en reaktion på berättelser från anställda som kommit till Sverige på flykt undan förföljelse i hemlandet.
– Vi har en möjlighet i Stockholm att vara öppna och ha en mötesplats mitt i stan och samtidigt har vi personal från olika länder där man i sina huvudstäder inte kan vara det, berättar Arto Winter om varför man tog initiativet tidigare i år.
– Dessa medarbetare har varit med att skapa vår underbara plats och det är nu tid för oss att ge något positivt tillbaks, säger han.
Under sommaren har det samlats in pengar och arrangerats lotterier på paviljongen med priser som skänkts av bland andra Lufthansa, Viking Line liksom hotellet Ett Hem. Och Mälarpaviljongen själva gick in med en grundplåt på 50 000 kronor.
En som med full kraft nu gett sig i i arbetet med att samla in pengar till Regnbågsfonden är Jonas Gardell. Han har själv gått in med ekonomiskt stöd till fonden och han har ringt runt till författarkollegor.
– Om man har chansen att göra nåt bra för andra människor och inte 
tar den, vad är man för människa då? Därför har jag bestämt att själv bidra med 100.000 kr per år förutom det arbete jag ska lägga ner, säger han till QX.
Och hans arbete med kollegorna har hittills har resulterat i att Henning Mankell ger 100 000 kronor, att Anne Holt och Tine Kjær går in med 50 000 och samma summa går Jan Guillou och Ann-Marie Skarp in med.
Mälarpaviljongens initiativ kommer nu efter den enorma responsen och engagemanget att utvecklas till en egen stiftelse som varje år skall samla in pengar för att stärka arbetet för HBTQ-personers rättigheter världen över.
Under torsdagen gick ett mailbrev ut undertecknat av Arto Winter, Jonas Gardell och QX Förlagschef Jon Voss med uppmaningen till mottagarna att privat eller via sina företag ge stöd till fonden fram till den 15 december. I QX decembernummer publiceras en tackannons för årets kampanj där de som bidragit och som så önskar publiceras med namn.
– Initiativet, engagemanget och bidraget från Mälarpaviljongen liksom den enorma insatsen i form av pengar ocb engagemang från Jonas Gardell och nu flera framstående författare i Norden är oerhört imponerande, säger Jon Voss. Självklart är vi med och stöttar upp detta med den kraft vi förmår. Det räcker inte längre att trycka på sociala mediers gilla-knappar.
Fondens medel överlämnas till RFSL som sedan flera år tillbaks har ett upparbetat samarbete med organisationer i Uganda, bland annat SMUG.
– Vi är jätteglada över det här initiativet och de här resurserna kommer att möjliggöra ett fortsatt och intensifierat arbete med våra partners i Uganda, säger Ulrika Westerlund. Om ett år kommer vi att redovisa hur pengarna har använts.

Fotnot. På Mälarpaviljongen arbetar människor från många olika länder varav en del har flytt till Sverige för att undkomma förföljelse och diskriminering.

2013 går insamlade pengar till HBTQ-kampen i Uganda. De insamlade medlem överlämnas vid Regnbågsmässans Gay jul den 15 december i Johannes Kyrka i samband med Pink Christmas då även årets insamling avslutas. I år är det RFSLs internationella arbete i Uganda med organisationen SMUG, Sexual Minorities Uganda, som är mottagare av de pengar som samlas in.
Jonas Gardell har givit 100.000:- liksom Henning Mankell. Mälarpaviljongen la in 50.000:- som grundplåt, Anne Holt och Tine Kjær liksom Jan Guillou och Ann-Marie Skarp har gett 50 000:- per par.

Hur mycket ger du? BankGiro 175-0553, skriv Regnbågsfonden i meddelandet

I QX decembernummer publiceras en tackannons till alla som bidragit till årets insamling.
Om du som privatperson skänker 3 000 kr eller mer eller som företag skänker minst 5 000 kronor eller mer och vill ha ditt/ ditt företags namn publicerat i tackannonsen i december skriv även QX i Bankgiro-meddelandet. För att hinna med skall pengarna vara på kontot senast 12 november.