Ingen informationsplikt för HIV-positiva om HBT-liberal får sin vilja igenom

– Vi är glada och stolta över det här beslutet som fattats av Landsmötet, säger HBT-liberalers 1:e vice ordförande Mats Nordström. Vi har drivit ett intensivt arbete, bland annat tillsammans med Barbro Westerholm, under de här dagarna. Det ledde fram till det beslut vi önskat.

I underlaget till beslut skrev partistyrelsen bland annat följande; ”Det är dags att göra en bred översyn av smittskyddslagen och analysera om dess bestämmelser fyller sitt ändamål. I det arbetet bör också ingå att analysera bestämmelserna om hiv, bland annat den så kallade informationsplikten. Utgångspunkten för denna översyn ska vara att Sverige ska fortsätta ha ett smittskyddsarbete i världsklass och att varje människa har rätt att bemötas med respekt och värdighet.”
– Nu hoppas vi att översynen påbörjas snabbt. Redan nu känns det ändå bra att det domslut som togs i Skåne och Blekinges Hovrätt innebär att informationsplikten inte längre kan anföras, då den som bär på hiv, och som har en fungerande behandling inte utgör någon fara för andra. De som inte har testat sig, utgör en större risk.
– Informationsplikten är därför kontraproduktiv i preventionsarbetet och drabbar en grupp i samhället som inte utgör någon risk för andra, avslutar Mats Nordström.