Efter att Sverigedemokraterna haft sina landsdagar i helgen och fullmäktigeledamoten Jonathan Sager då bland annat krävt åldersrestriktioner på dragevent – och att sagoläsande drottningen Miss Shameless ska utvisas, reagerade många inom HBTQ+communityt. Så även riksdagsledamoten Ulrika Westerlund (MP). Ulrika har därför valt att skicka en skriftlig fråga till jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L):Kommer statsrådet att vidta några åtgärder för att säkra förutsättningarna för dragartister att verka utan att utsättas för hot och/eller vidta några andra åtgärder för att motverka eventuella effekter av det som Sverigedemokraterna har uttryckt gällande hbtqi-rättighetsfrågor?

Vi hörde av oss till Ulrika Westerlund för att ta reda på varför hon valt att ställa denna fråga till Paulina Brandberg.

– Det upprepade hetsandet mot hbtqi-personer från olika sverigedemokratiska representanter är ett stort problem som regeringen måste hantera och inte förbigå med tystnad. Regeringen regerar med SD:s stöd och det är därför inte en intern sverigedemokratisk fråga när uttalanden som dessa görs. Precis på samma sätt som det inte är intern fråga när uttalanden görs om muslimer och moskéer. Paulina Brandberg är minister med ansvar för hbtqi-frågorna och har visat på engagemang och därför skulle jag vilja se mer agerande från henne i sådana här situationer.

Är du överraskad att ingen av regeringspartierna reagerat på vad SD-politiker säger angående hbtq-rättigheter?
– Ja, lite. Kanske handlar det om att det inte bevakats lika hårt av medier, men det har ändå gjorts flera djupt problematiska uttalanden, som bidrar till hot och hat mot hbtqi-personer i Sverige.
Paulina Brandberg (L)
Häromdagen kommenterade Miss Shameless Jonathan Sagers uttalande om att kulturkriget inte är över förrän hon lämnat landet, vad känner du kring att enskilda artister hängs ut av sverigedemokratiska företrädare?
– Det är helt oacceptabelt. Jag ordnade ju också precis före sommaren ett seminarium i riksdagen om dragkultur och situationen för drag-artister i Sverige. Där var bland andra Miss Shameless med och vittnade om att hoten ökade radikalt när de började uppmärksammas av denna sverigedemokratiska politiker. Från att ha bedrivit en vanlig och populär barnverksamhet med sagoläsning och samtal om allas lika värde, som få personer utanför målgruppen kände till eller brydde sig om, till att mailkorgen exploderar av hat. Politiker har ett ansvar för att inte uttrycka sig hatiskt, men SD agerar istället på samma sätt som andra politiker i andra länder med liknande värderingsgrund gör. Man hetsar mot hbtqi-personer av populistiska skäl.
SD jämställer att ta upp ”könsnormer och transfrågor” i undervisning med ”sexuell exponering”, hur problematiskt är det?
– Ja, så verkar det i alla fall vara i den del av partistyrelsens svar på motionen som debatterades på deras landsdagar som citerats i medier. Det är såklart väldigt problematiskt, eftersom det tyder på antingen djup okunskap eller att partistyrelsen medvetet försöker motivera sitt motstånd mot transpersoners rättigheter med att utmåla det som något suspekt. Att prata om att transpersoner finns och har rättigheter är ju inte sexuellt. Men SD:s retorik existerar inte i ett vakuum, utan den känns igen från andra länder från politiska företrädare med liknande uppfattningar som SD. Transpersoner har blivit måltavlor för populistiska utspel i det som ibland kallas för ett ”kulturkrig”.