Vill du adoptera? Skaffa referensbrev från din präst

Sverige samarbetar med drygt 30 länder när det kommer till internationella adoptioner. Varje enskilt land har specifika krav och önskemål på dem som ska adoptera barn från dem. Följande är en kortare sammanfattning av vad Adoptionscentrums kontakt i Filippinerna kräver:

– Båda makarna ska vara medlemmar i någon kyrka och leva efter kristna värderingar. Många av dem som arbetar inom organisationen har en stark kristen tro, man välkomnar därför familjer med ett kristet engagemang.
– Referensbrev från en präst eller pastor.
– Högst två skilsmässor per person. Om du överstiger detta krävs tre års äktenskap.
– Det kan ta mellan 2-3 år att få ett barn från Filippinerna.
– Kostnad: 205 000 kronor, varav Adoptionscentrum tar 135 000 kronor.

Sydkorea – dyraste landet
Andra länder kräver att ditt BMI inte får vara för högt, att du har en hög utbildning eller att du inte har vissa typer av sjukdomar. Sydkorea kräver också att du måste kunna ta emot barn vars mammor druckit alkohol under graviditeten.

Det är vanligt att man får förtur i den långa adoptionskön om man är beredda att ta emot barn med olika funktionsnedsättningar. Sydkorea är även ett av de dyraste länderna att adoptera ifrån. Enligt Adoptionscentrum kostar det 369 000 kronor varav 243 000 kronor går till Adoptionscentrum.

I Priset ingår kostnader i utlandet såsom legala kostnader, förmedlingsarbete, avgifter till myndigheter samt administrativa kostnader. De länder som Sverige adopterar mest ifrån är Kina, Sydkorea, Sydafrika och Colombia.

Antalet internationella adoptioner minskar
Antalet adoptioner har minskat under de senaste åren. Enligt Adoptionscentrum beror detta på att många länder idag är kapabla att genomföra nationella adoptioner vilket minskar behovet av internationella adoptioner. Nedanför finns en tabell med statistik över de senaste 13 åren av adoptioner till Sverige genom Adoptionscentrum.

2013 – 180 adoptioner
2012 – 272 adoptioner
2011 – 338 adoptioner
2010 – 391 adoptioner
2009 – 453 adoptioner
2008 – 381 adoptioner
2007 – 465 adoptioner
2006 – 532 adoptioner
2005 – 610 adoptioner
2004 – 647 adoptioner
2003 – 583 adoptioner
2002 – 696 adoptioner
2001 – 622 adoptioner
2000 – 593 adoptioner

Folk positiva till homoadoptioner
Sedan 2003 har Demoskop följt hur allmänhetens attityd gentemot homoadoptioner har utvecklats. Granskningen följer ett tydligt mönster, folk har succesivt blivit alltmer positiva till att homosexuella får adoptera barn, idag är en majoritet av den svenska befolkningen positiva till det.

Kvinnor är mer positiva till det än män, yngre är mer positiva till det än äldre, högutbildade är mer positiva till det än lågutbildade. Dock är den uppåtgående trenden synlig i samtliga grupper. Den senaste mätningen gjordes 2012 och frågan löd: Vad har du för åsikt om att homosexuella par ska ha rätt att adoptera barn?

I varierande grad ansåg 22 procent inte att homoadoptioner var någon bra idé, 15 procent ställde sig neutrala till frågan och 56 procent ställde sig positiva till homoadoptioner i varierande grad. Runt 7 procent svarade inte på frågan.

Vill du läsa mer om homoadoptioner? Inga homoadoptioner på över tio år trots svensk lag, Homoarkivet: Så lät det i media och riksdagen om homoadoptioner, S och MP om situationen kring homoadoptioner, M och KD om situationen med homoadoptioner.