Barn till homoföräldrar presterar bättre

Kritiker till homoadoptioner hänvisar ofta till att forskning inom området är bristfällig eller saknas. Det finns dock en hel del forskning som undersökt hur barn med samkönade föräldrar mår och presterar. Resultaten visar att barn till samkönade föräldrar mår bättre och presterar högre än barn med heterosexuella föräldrar.

Undersökning på lesbiska mammor
1986 påbörjades en av världens mest omfattande undersökningar inom området homoföräldrar och barn till homoföräldrar. Under 25 år granskade forskare hur barn till lesbiska par klarade sig under sina liv i utredningen: US National Longitudinal Lesbian Family Study. 154 lesbiska mammor deltog i undersökningen som påbörjades 1986 och slutfördes 2011.

Studien påvisade att barn till lesbiska mammor klarade sig minst lika bra som barn till heterosexuella föräldrar. Dessutom uppvisade barnen betydligt högre grad av prestation i sociala och akademiska sammanhäng samt visade en lägre grad av sociala problem, aggressivitet i jämförelse med barn hos heterosexuella föräldrar.

En familjs struktur inte avgörande
Forskning från USA, Australien och Canada påvisar samma resultat. Det som avgör ett barns välmående är faktorer såsom kvalitén på uppfostran, kvalitén på relationer inom familjen och kvalitén på samarbetet och harmonin mellan föräldrarna. Forskningen slog även fast att en familjs struktur inte är avgörande för en väl fungerande familj. Barn och ungdomar kan anpassa sig till otraditionella omgivningar lika bra som i traditionella omgivningar.

Ett urval av de forskningsrapporter som gjorts kring ämnet är: Sexual Orientation, Parents, & Children, Children with Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Parents, Marriage of Same-Sex Couples – 2006 Position Statement Canadian Psychological Association, Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) Parented Families och The Children Of Lesbians And Gay Men.

Stora amerikanska organisationer och institutioner med expertis inom föräldraskap, barn och uppfostran stödjer samkönade pars rätt till att vara föräldrar.Exempelvis: American Academy of Pediatrics, American Academy of child and adolescent psychiatry, American psychiatry association, American psychological association, American association of marriage and family therapy, American psychoanalytic association, National association of social workers, Child welfare league of America, North American Council on Adoptable Children.

Vill du läsa mer om homoadoptioner? Vill du adoptera? Skaffa referensbrev från din präst, Inga homoadoptioner på över tio år trots svensk lag, Homoarkivet: Så lät det i media och riksdagen om homoadoptioner, S och MP om situationen kring homoadoptioner, M och KD om situationen med homoadoptioner.