Efter många års framgångar där den ena amerikanska delstaten efter den andra infört könsneutrala äktenskapslagar, har nu den religiösa högern reagerat på att dessa i kombination med antidiskrimineringslagar försvårat för troende som så vill neka gaypar sina tjänster.
I förra veckan skrev delstaten Indianas guvernör Mike Pence under en lag om att stärka religionsfriheten i delstaten. En lag som har sin grund i en federal lag från 1993, undertecknad av Bill Clinton.
Den federala lagen, The Religious Freedom Restoration Act, kom till främst i syftet att skydda indianers religionsutövning på heliga platser som myndigheter och företag ville exploatera. Efter domstolsprövning ansågs lagen endast gälla på federal nivå och flera delstater valde så att införa lagen lokalt.

Efter att Indiana i förra veckan antog lagen följde i torsdags Arkansas guvernör efter. Bakgrunden till att Indianas och sedan Arkansas guvernörer slutligt undertecknat lagarna är en uppblossad debatt kring näringsidkare som med hänvisning till sin religiösa övertygelse vill neka hbtq-personer sina tjänster.
Kritiken lät inte vänta på sig. Lagtexten, menar kritikerna, öppnar för diskriminering av personer enbart på grund av deras sexuella läggning. Efter hot om bojkott från bland annat flera stora teknikföretag och hård kritik från delar av idrottsrörelsen valde Indiana att snabbt göra ett tillägg.
Indianas guvernör Mike Pence skrev redan i veckan som gick under ett tillägg där det tydliggörs att The Religious Freedom Restoration Act inte kan användas för att neka hbtq-personer anställning. Dock med undantag för kyrkor, församlingar och religiösa ickekommersiella organisationer. När Arkansas guvernör Asa Hutchinson under torsdagen skrev på lagen fanns liknande tillägg med.
HBTQ-rörelsen och kritiker från andra delstater menar att de skrivningar som nu lagts till inte räcker för att skydda enskilda hbtq-personer från att utsättas för diskriminering.
Lagen säger i sammandrag att ”ett statligt beslut inte väsentligt skall innebära en börda/begränsning för en persons rätt att utöva sin religion, även om åtgärden är ett resultat av en regel med allmän tillämplighet.”
I Storbritannien har frågan om troende som av religiös övertygelse nekar sina tjänster till homosexuella blivit en domstolsfråga. I Belfast nekade Ashers Bakery gayaktivisten Gareth Lees önskan om att få en tårta gjord med Sesame Street-dockorna Bert och Ernie och texten ”Support Gay Marriage”. Gareth Lee har backats upp av Northern Ireland’s Equality Commission för att få frågan prövad. Domstolens utslag har ännu inte meddelats.