”Welcome to Sweden – Gay since 1944”
Det budskapet, kombinerat med en sjungande och juckande gay sjöman, tror Svenska Freds, eller som föreningen så vackert heter Svenska Freds och skiljedomsföreningen, är mer effektivt än militär upprustning för att mota Putins u-båtar i den Stockholmska skärgården. Eller i alla fall få dem på roligare tankar än de militäriska.
– Finns det någon u-båt där nere och det är någon ur besättningen som hör eller ser sjömannen är de välkomna att gå med oss i Prideparaden den 1 augusti i Stockholm. I tider av oro är kärlek och fred över gränser ännu viktigare än vanligt. Vi vill göra slut med våldet. Erbjudandet gäller givetvis även svenska u-båtar och militär personal och alla andra som vill gå med oss, säger Daniel Holking, kommunikations- och insamlingsansvarig på Svenska Freds.
Den sjungande sjömanen skickar ut en morsekod som utläses: ”This way if you are gay” och Svenska Freds garanterar att detta sätt att möta spanande u-båtar bara kostar ”en bråkdel av vad den svenska militärens resultatlösa ubåtsjakter kostat”.
– Om militära aktioner och vapen hade fungerat som konfliktlösande metoder skulle det varit fred i världen för länge sedan. Det kanske kan tyckas konstigt att en fredsorganisation använder en provocerande sjöman som budskapsbärare, men vi vill uppmana den svenska regeringen att tänka nytt och lägga försvarsresurserna på fredliga samarbeten och utveckling istället. Det finns mängder av moderna exempel i världen på hur konflikter kan lösas utan militär inblandning, säger föreningens ordförande Anna Ek i samband med att kampanjen släpps. En kampanj som kom till som reaktion på att den svenska regeringen i en vårproposition vill satsa 10,2 nya miljarder på upprustning som ett direkt resultat av oron i närområdet.

Mer om Svenska freds söta sjöman hittar du här.