Italien utlovar lag för samkönade-partnerskap

Enligt Europadomstolen bryter Italien mot fundamentala mänskliga rättigheter genom att inte juridiskt erkänna samkönade förhållanden. I dagsläget är samkönade partnerskap eller äktenskap inte lagligt i Italien.

Europadomstolens uttalande har fått Italiens premiärminister, Matteo Renzi, att skrida till verket. Till årsskiftet utlovar Renzi nu att stifta en lag angående samkönade partnerskap i Italien.

Det är möjligt att Europadomstolens dom blir vägledande inom EU, detta skulle innebära att alla länder som skrivit under Europakonventionens stadgar om mänskliga rättigheter skulle behöva stifta lagar som godkänner samkönade partnerskap, förhållanden eller äktenskap, detta rapporterar Gay Star News.