Med endast 117 röster för att förbjuda diskriminering på arbetsmarknaden baserat på sexuell läggning eller könsidentitet föll förslaget i det ukrainska parlamentet Verkhovna Rada. Det hade behövts 226 av parlamentets 450 ledamöter bakom förslaget.
Att utöka diskrimineringsskyddet i landets arbetsmarknadslagar var en del av de krav som EU ställt på Ukraina för att införa viseringsfrihet.
ILGA Europa reagerade i fredags på besledet från Kiev.
– Det är en är lika mycket oroande som det är en besvikelse, sa organisationens verkställande ledare Evelyne Paradis i en kommentar. ILGA Europa har länge efterfrågat att steg tas för jämlikhet som en del av precssen att knyta EU och Ukraina närmare varandra.
– 2014 ansåg president Petro Poroshenko att det är statens skyldighet att genomföra åtgärder för att främja jämlikheten mellan mellan medborgare oavsett deras sexuella läggning. Denna principiella inställning verkar vara bortglömd nu. ILGA Europa vill påminna EU och Ukraina om deras åtaganden för de mänskliga rättigheterna.
Micah Grzywnowicz, internationellt sakkunnig på RFSL kommenterar idag den negativa utvecklingen i landet.
– Det är ett oroväckande mönster som vi har sett i Ukraina under en lång tid nu. Det är inte första gången som parlamentet har röstat ner en lag som ska skydda hbtq-personer. Historien upprepar sig efter nedröstningen av anti-diskrimineringslagen 2013. Frågan är nu hur EU kommer att agera, säger Grzywnowicz.
– EU måste agera för att försäkra sig om att hbtq-personer är skyddade och att överenskommelsen uppfylls, menar RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund.
Under måndagen och tisdagen är Federica Mogherini, EU:s höga representant för utrikes frågor på besök hos Ukrainas president Petro Poroshenko för att diskutera närmandet mellan unionen och landet.