Så mår hbtq-ungdomar i svenska skolor

Enligt en ny undersökning av MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, uppger 24 procent av hbtq-personerna att de blivit mobbade eller utfrysta under det senaste halvåret. Bland heterosexuella ungdomar ligger siffran på 12 procent.

Barn straffar det utanför normen
Henrik Karlsson från MUCF ligger bakom undersökningen, enligt honom straffar barn ofta sådant som inte följer normen, och då kan hbtq-personer vara extra utsatta.

– Man måste få in kompetensen bland vuxna på skolorna, och våga ta upp hbtq-ämnet för samtal. Det kan ibland finnas en rädsla bland lärare att göra eller säga fel, och då tar man hellre inte upp debatten alls. Det är även viktigt med en rektor som sätter hbtq på agendan.

Hbtq-ungdomar utsatta i skolan
Undersökningen är ny i sitt slag och det går därför inte att fastställa huruvida homofobin i svenska skolor sjunker eller ökar. Det är dock tydligt att hbtq-personer är betydligt mer utsatta inom skolmiljön än andra elever.