Så mycket pengar får hbtq-organisationerna 2016

Tillsammans fick de sju organisationerna bidrag för 9 298 000 kronor. 2015 låg den siffran på 7 289 000 kr, det är alltså drygt 2 miljoner mer än i fjol. Nedanför kan du se hur mycket respektive organisation har fått i bidrag i jämförelse med fjolårets belopp.

RFSL

2015 – 4 196 990 kronor
2016 – 5 361 888 kronor

HBTs Sverige

2015 – 897 544 kronor
2016 – 1 180 548 kronor

Öppna Moderater

2015 – 462 216 kronor
2016 – 714 464 kronor

Transföreningen FPES

2015 – 489 110 kronor
2016 – 581 502 kronor

Sveriges Förenade HBTQ Studenter

2015 – 481 423 kronor
2016 – 542 049 kronor

EKHO

2015 – 405 899 kronor
2016 – 471 438 kronor

HBT-liberaler

2015 – 364 788 kronor
2016 – 446 110 kronor

Bidraget är tänkt att gå till organisationer som arbetar med att stärka ställningen i samhället för homo- och bisexuella, transpersoner och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.

Bidragets storlek bestäms utifrån antal medlemmar och föreningar som organisationerna har. Nedanför kan du se hur många medlemmar respektive organisation har i jämförelse med 2015.

RFSL

2015 – 6387
2016 – 6873

HBTs Sverige

2015 – 526
2016 – 608

Öppna Moderater

2015 – 221
2016 – 347

EKHO

2015 – 192
2016 – 196

Transföreningen FPES

2015 – 177
2016 – 190

HBT-liberaler

2015 – 90
2016 – 144

Sveriges Förenade HBTQ Studenter

2015 – 158
2016 – 109

Samtliga har fått fler medlemmar, utom Sveriges Förenade HBTQ Studenter vars medlemmar reducerats kraftigt.