Regeringen vill i ljuset av den stora flyktingströmmen till Europa och den snedfördelning av mottagningen som skett mellan EU-länderna, under en begränsad period minska antalet asylsökande till Sverige.
Efter ID-kontrollerna mellan Danmark och Sverige föreslås nu ytterligare försämringar för asylsökande för att få dem att inte söka sig till Sverige, och minska ”belastningarna på asylsystemet”.
Regeringen föreslår tidsbegränsade uppehållstillstånd för alla skyddsbehövande utom
kvotflyktingar, en försämring vid anhörighetsinvandring genom tidsbegränsning för uppehållstillstånd och skärpta försörjningskrav. Regeringen vill även ta bort möjligheten att ge uppehållstillstånd till ”övriga skyddsbehövande” och man vill begränsa motivet ”synnerligen/särskilt ömmande omständigheter”.
RFSL är en av de remissinstanser som framför hård kritik mot regeringens förslag. Bland annat ställer man sig frågande till hur begränsade uppehållstillstånd kommer minska antalet asylsökande och hur det kommer förbättra integrationen i det svenska samhället.
Extra oroande, framhåller RFSL är att ”övriga skyddsbehövande” skall tas bort i lagen. Regeringen påpekar att denna skyddskategori ”saknar EU-rättslig eller annan internationell bakgrund” och skall därför i strävan att lägga svensk asyllagstiftning på EUs lägstanivå, tas bort.
– Det finns skäl att tro att asylansökningar där sexuell läggning och könsidentitet anförs skulle drabbas särskilt hårt om bestämmelsen om övrig skyddsbehövande avskaffas. Det är en bestämmelse som idag används för att bevilja uppehållstillstånd i endast marginell omfattning, så vad regeringen önskar uppnå, annat än att bädda för en situation där fler enskilda människor i behov av skydd kommer lida skada, med att avskaffa denna bestämmelse är för oss obegripligt, säger RFSLs förbundsordförande Ulrika Westerlund.

RFSL påpekar även att förslaget om tidsbegränsade uppehållstillstånd utgår från att de som söker asyl kan antas ha möjlighet att återvända till sina hemländer när konflikter har lösts. Detta gäller dock sällan de som söker asyl av HBTQ-skäl, påpekar Ulrika Westerlund.
– Förföljelserna av hbtq-personer i Iran eller Uganda är knappast tillfällig eller övergående, snarare tvärtom. Vi ser en hårdnande verklighet för hbtq-personer i många av de länder som redan i dag har stränga straff och det blir för denna grupp, men även för andra, meningslöst, och spär bara på ovissheten för den enskilde, att tillämpa tillfälliga uppehållstillstånd.
Ulrika Westerlund hoppas att lagen faller när den kommer till riksdagen.
– Men vi är medvetna om att vi, och detta utan att regeringen egentligen alls motiverar sina förslag, kommer att behöva ställa in oss på att asylsökande kommer att få uppleva tuffare regler för sin asylprövning, konstaterar hon.