Det är stor förnyelse på gång inom RFSLs förbundsledning. Av totalt 12 ledamöter, inkluderat suppleanter, är det endast tre stycken som sitter med i dagens förbundsstyrelse, Anna Galin från Umeå och Deidre Palacios från Stockholm, liksom förbundskassören Niclas Sandin, Norrtälje. Två till har erfarenhet från förbundsstyrelsearbetet, Mire Åsell som idag är ersättare liksom Johanna Grant Axén, nuvarande vice ordförande i Stockholmsavdelningen, som varit adjungerad till förbundsstyrelsen.
Nya blir även förbundsordföranden och vice förbundsordförande då Ulrika Westerlund och Christian Antoni Möllerop bägge lämnar sina poster i år.
Till ny förbundsordförande föreslår valberedningen i RFSL Frida Sandegård som beskrivs ha ”lång erfarenhet av arbete med hbtq-personers rättigheter, sexualupplysning och maskulinitetsfrågor.”
Sandegård har arbetat på RFSL Ungdom, RFSU Stockholm, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Kulturhuset i Stockholm.
Som vice förbundsordförande föreslås nuvarande ledamoten i förbundets verkställande utskott, Magnus Kolsjö. Kolsjö har suttit i förbundsstyrelsen i två år och arbetar som utredare på Fackförbundet ST. Kolsjö har en lång politisk karriär inom Kristdemokraterna bland annat som politiskt sakkunnig hos tidigare kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.
Valberedningens Johanna Dexter Wistedt säger att Sandegård har ”en tydlig bild av vilken roll hon ser att RFSL bör spela i samhället”. Kolsjö lyfts fram bland annat för att ha ”en god kunskap om politiskt påverkansarbete och strategi”.
I pressmeddelandet från RFSLs valberedning säger Frida Sandegård att livsvillkoren för hbtq-personer ser olika ut för olika individer, både i Sverige och internationellt.
– RFSL är en stark aktör som ska fortsätta arbeta för allas rätt till ett meningsfullt liv, hälsa och arbete på lika villkor. Vi ska vara en aktuell medlemsorganisation och en självklar aktör i en bred folkrörelse för en framtid där alla oavsett identitet kan växa tillsammans.

Nya ledamöter som föreslås till ordinarie plats är Christopher Aqurette, Malmö, Preethi Huczkowski, Sundsvall, Suzann Larsdotter, Stockholm, Andreas Saleskog, Karlshamn, Christopher Waldekrantz, Stockholm. Som ersättare föreslås Cihan Arikan, Malmö, Oscar Undevall, Borås och Sam Vidén, Olofström.
RFSLs förbundskongress hålls den 6 – 8 maj i Malmö.