RFSL gav under tisdagen tummen upp till regeringen som genom folkhälsominister Gabriel Wikström (s) lät meddela att en lag läggs fram som gör det möjligt till ekonomisk kompensation för de personer som tvångssteriliserats till följd av kraven i den tidigare könstillhörighetslagen.
– Vi är oerhört glada för det här beskedet från regeringen och hoppas nu att processen ska gå så snabbt som möjligt och inte möta något motstånd, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.
Westerlund kan därmed, bara veckan innan hon lämnar posten som förbundsordförande i RFSL, räkna in ännu en viktig seger för HBTQ-rörelsen i Sverige.
Tvångssteriliseringen avskaffades 2013 i Sverige efter ett beslut i en dom från kammarrätten i december 2012 efter att sedan 1972 ha varit ett krav krav för att få byta juridiskt kön.
Kort efter att tvångsteriliseringarna formellt avskaffades sommaren 2013 så väckte 160 drabbade tillsammans med RFSL, RFSL Ungdom, FPES, KIM och Diskrimineringsbyrån i Uppsala och med hjälp av juristen Kerstin Burman ett krav på skadestånd. Ett år senare avslog Justitiekanslern kravet.
De klagande planerade då för att stämma staten om den inte självmant valde att betala ut ersättning för kräkningen som skett. Vid en uppvaktning hos folkhälsoministern Wikström under förra vintern framfördes detta och parallellt har en stämningsansökan förberetts om det politiska initiativet trots allt inte skulle komma.
– Att regeringen nu valt att ta politiskt ansvar för tvångssteriliseringarna är glädjande. Nu förutsätter vi bara att nivån på ersättningen blir tillräcklig hög. I vår stämningsansökan satte vi nivån till 300 000 kronor per person, vilket bland annat baseras på svensk skadeståndsrätt samt att staten kränkt den personliga integriteten i strid med grundlag och Europakonventionen. Föreslår regeringen ett avsevärt lägre belopp så får vi vända oss till rättsväsendet ändå, säger Kerstin Burman i RFSLs pressmeddelande under tisdagen.
Beloppet som Burman nämner baseras på tidigare ersättningar som beslutades år 2000 för personer som utsatts för tvångssteriliseringar fram till 70-talet.
– Nu får vi samma upprättelse som de andra tvångssteriliserade. Det känns som ett oerhört erkännande av regeringen av att staten har gjort fel. När jag har pengarna i handen så kommer jag fira, säger Maria Sundin, ledamot i RFSL:s förbundsstyrelse och en av de som varit med i processen för att få ekonomisk kompensation.
En av de riksdagsledamöter som drivit frågan är socialdemokraten Börje Vestlund. I ett uttalande välkomnar han nu att regeringen öppnar för kompensation.
– Det är en befrielse att vi idag lever i ett samhälle där den här typen av regler nu ligger på historiens soptipp, säger han.
– Det är med stolthet jag ser att regeringen hörsammar kraven på att ge de som utsatts för detta en upprättelse.