Det var i en framgångsanda som RFSL samlades till kongress i Malmö i helgen.
Med rekordantal medlemsföreningar och ett medlemsantal som nu närmar sig 7000 kunde delegaterna känna en stor optimism inför förbundets framtida arbete.
Den framgångsrika ledarduon Ulrika Westerlund och Christian Antoni Möllerop kunde lämna över ”rodret” till de av valberedningen förslagna Frida Sandegård som ny förbundsordförande och som vice förbundsordförande Magnus Kolsjö. En enda motkandidat ställde upp till posten som förbundsordförande alternativt vice förbundsordförande, Göteborgsbaserade Kai Heino som gick till val med budskapet att ”stärka folkrörelsen” RFSL. Det var i sin helhet Valberedningens förslag som antogs med totalt 10 nya i förbundsstyrelsen varav en tidigare varit adjungerad.
I rapporterna från RFSL-kongressen lyfts att organisationen nu skall ta fram ”fler former för äldres engagemang” genom att starta RFSL Senior och att arbetet med intersex-frågor skall ”utvecklas”. Förbundet vill även bli en ”bättre allierad” i arbetet för ”allas lika rätt oavsett funktionsvariation”.
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke framförde via videolänk en hälsning till kongressen där hon uppmanade förbundet att ”sträcka på ryggen och känna er stolta”.
Vid kongressen passade RFSL på att återupprepa sin kritik mot hur den svenska asylpolitiken har utvecklats. RFSLs kongress uttalade sitt stöd för att hjälpa de som får avslag på asylansökan och de stöttar lagliga icke-våldsmetoder för att förhindra att avvisningar. RFSL bedömer att de nya regler som infördes efter höstens stora flyktingström kommer att drabba hbtq-flyktingar extra hårt. För att öka möjligheten för asylsökande att bli medlemmar sänks medlemsavgiften för dessa från 100 kronor/år till 10 kr/år.
Förbundets oro för att rasismen i samhället växer gjorde att de nu kommer ta fram en antirasistisk handlingsplan för 2016 till 2018 då nästkommande kongress hålls. Planen kommer även att riktas inåt i organisationen för att ”medlemmars, förtroendevaldas och personalens erfarenheter av interna strukturer och processer dokumenteras.” Med detta i ryggen ses en möjlighet att utkräva ansvar i händelse av att det antirasistiska arbetet inte fullföljs.

RFSLs egen sajt har löpande rapporterat under helgen där du kan läsa mer om vad som hänt och se mycket bilder