Enligt EU-lag har anställda rätt till föräldraledighet när ett barn föds eller adopteras. Däremot är det upp till varje land att bestämma till vilken grad lagen ska implementeras. I rapporten lyfte parlamentet att en ”tillräcklig och individuell föräldraledighet är avgörande för samkönade par för att uppnå en balans i arbetslivet”.
NELFA (Network of European LGBTIQ Families Associations) välkomnar erkännandet som de säger belyser vikten av att ge lgbtiq-familjer samma rätt som andra familjer i Europa.
– Vi hoppas att alla medlemsländer kommer att ta in EU-parlamentets budskap och ta efter de länder som har gjort mer än minimikraven med att ge lika rättigheter till alla familjekonstellationer, speciellt när det kommer till regnbågsfamiljers rätt till föräldraledighet, säger Maria von Känel, ordförande på NELFA.