Slutet av maj har inneburit flera positiva förändringar för transsexuella och transpersoner i de Skandinaviska länderna. Danmarks Folketing meddelade i fredags att transsexualism inte skall klassas som ”störning” i Sundhedsstyrelsens klassifikationer enligt Världshälsoorganisationens ICD-10 register.
I Norge presenterade regeringen under tisdagen en proposition för Stortinget om ändringar i landets könstillhörighetslagar. I propositionen står bland annat:
Personer som upplever sig tillhöra ett annat kön än de är registrerade som i Folkeregisteret, bör ha rätt till att ändra juridiskt kön utan krav på bestämd diagnos eller medicinsk behandling. Rätten att ändra juridiskt kön bör baseras på den egna upplevelsen av könsidentitet. Departementet föreslår att personer som fyllt 16 år, själva skall kunna söka om ändring av juridiskt kön.
Därmed kommer även tvångssterilisering att avskaffas i Norge.
I Sverige meddelade under tisdagen Skatteverket att man från den 1 juni kommer ändra i folkbokföringsregistret så att personnumret för den som ändrat könstillhörighet även kommer visas för dennes barn och föräldrar.
– Det är en efterlängtad förändring för dem som berörs, säger Ingegerd Widell, verksamhetsutvecklare på Skatteverket i sin kommentar. Nuvarande rutin kan innebära problem för föräldrar med vårdnad av barn eftersom det gamla personnumret visas i barnens personbevis.
– Eller vid en bouppteckning, då den som ändrat sin könstillhörighet måste berätta om detta eftersom det är dennes gamla personnummer som är knutet till den avlidna föräldern.
Det gamla personnumret kommer finnas kvar som ”historisk uppgift”.
Förändringen gäller automatiskt för alla som från 1 juni ändrat könstillhörighet. För de som gjort detta tidigare behövs en skriftlig ansökan om att förändring i registren skall ske.
RFSL:s förbundsordförande, Frida Sandegård, välkomnar förändringen och säger i ett uttalande att de gärna möter Skatteverket för att diskutera ytterligare förbättringar och tydligare lagstiftning.