Hälsoutskottet i det danska Folketinget ställde sig i fredags bakom att Sundhedsstyrelsen tar bort ICD-klassificeringen av transsexualism som psykisk störning och hittar en egen lösning så att transsexualism inte uppfattas som en ”sygdom, lidelse eller seksuel tilstand” (sjukdom, störning eller sexuellt tillstånd). Detta oavsett om den nya ICD-klassificeringen från Världshälsoorganisationen, WHO, som antas komma i början av 2017, kommer bibehålla diagnosen eller ej.
Danmark går därmed före de övriga nordiska länderna.
Svenska Socialstyrelsen genomförde 2009 en förändring av ICD-10 där transvestism och sadomasochism liksom fetischism togs bort som diagnosen psykisk störning. Vid beslutet lovade Socialstyrelsen att med hjälp av andra skandinaviska länder försöka få bort dessa sexuella och könsuttryck från den nya ICD-11.
Däremot valde Socialstyrelsen då att bibehålla diagnosen psykisk störning för transsexualism.
I samband med ”International Day of Action for Trans Depathologization” – dagen för att avpatologisera transidentiteter den 24 oktober förra året lyfte RFSL och RFSL Ungdom frågan om nya ICD-11 och sa att de vill ”understryka vikten av att Sveriges representanter i arbetet med revideringen fortsätter att arbeta för en förändring där diagnoser som krävs för att få tillgång till önskade och subventionerade vårdinsatser inte längre sorterar under psykiatriska diagnoser.
I Frankrike meddelades 2010 att klassifikationen av transsexualism som mental sjukdom avskaffas.

I ILGA Europas Rainbow Map listas länders regler kring bland annat juridiskt erkännande av kön. Här listas Danmark, Irland, Malta och vissa spanska regioner över de som inte kräver psykologiskt utlåtande eller klassificering som ”Gender Identity Disorder” för att juridiskt byte av kön skall godkännas.