Hbtq-asylsökande vittnar om hot och våld på svenska asylboenden, snart kommer tre trygghetsboenden att öppna i Stockholm, Malmö och Göteborg, där asylsökande som hotas kan finna trygghet. Det blir ungefär 15 platser på varje boende.

– Migrationsverket har ett ansvar för att asylsökande under sin väntan på beslut erbjuds ett tryggt boende och det här är ett led i det arbetet, säger Hannah Davidsson, presskommunikatör på Migrationsverket.

På pride house i dag, klockan 12.40 arrangerar RFSL Newcomers panelsamtalet ”trygga asylboenden för hbtqi-personer” och 14.00 håller Kulturhuset Stadsteatern och HBT-liberaler samtalet ”säkra asylboenden för hbt-personer, finns det?” Där ifrågasätter man om det verkligen är de som hotas som ska omplaceras istället för de som hotar. Medverkar gör riksdagsledamoten Robert Hannah (L).

I morgon finns flera asylpunkter på programmet, bland annat ”hbtq-personers situation på flyktingförläggningar” och ”hiv, sexuell hälsa och asyl”.