I fredags svarade justitieminister Beatrice Ask (m) på riksdagsledamoten Hillevi Larssons (s) frågor om hanteringen av utredningsförslaget till ett könsneutralt äktenskap. Hillevi Larsson ville veta mer exakt när en proposition kommer och ville få ministern att lova att ingen ”kompromiss” kring begreppet äktenskap görs.
– Som jag har sagt tidigare så är avsikten att regeringen ska kunna presentera ett förslag under 2008, svarade Beatrice Ask i fredags och markerade att handläggningen sker på ”normalt sätt”. Under debatten specificerade Ask att en proposition ”kommer senare än september. Men den finns där.”
Beatrice Ask betonade att frågan är att ”stor betydelse” för medborgarna och att man skall ”välja lösningar som är väl förankrade i vårt samhälle”.
Om begreppet äktenskap svarade justitieministern kort.
– Regeringens ställningstagande i denna och övriga frågor kommer givetvis framgå av den kommande propositionen.
Oppositionen kommer att lägga fram ett färdigt lagförslag till höstriksdagen. Det blev klart efter debatten tidigare i vår då oppositionen prövade att få med hbt-engagerade ledamöter från regeringspartierna på att få riksdagen att skynda på regeringens arbete.
Detta avvisades av riksdagsledamöterna, bland annat med hänvisning till att regeringen utlovat en proposition.
”Slå inte in öppna dörrar”, uppmanade Olof Lavesson (m) oppositionen.
Vid RFSL-kongressen markerade folkpartiets Birgitta Ohlson dock tydligt att ”på ett eller annat sätt” kommer könsneutralt äktenskap att vara verklighet i Sverige våren 2009. Ett uttalande som kan tolkas som att hon kommer att rösta för en könsneutral äktenskapsbalk i höst, vare sig det presenteras av regeringen eller på ”annat sätt”.

Den 13 juni kommer norska Stortinget att anta en ny könsneutral äktenskapslagstiftning. Norge har hittills inte reglerat frågan om adoption och assisterad befruktning via sin nuvarande partnerskapslag. Med beslutet i juni kommer dessa frågor att lösas i samband med ändringen av äktenskapslagen.
Första samkönade paren kommer att kunna vigas strax efter att Skeive Dager och Oslo Pride den 29 juni avslutas.

I torsdags, då Kaliforniens högsta domstol beslutade att det bryter mot landets konstitution att inte tillåta samkönade par att ingå äktenskap, bröt en stor folkfest ut i gayområdet Castro i San Francisco.
Beslutet i högsta domstolen innebär att det redan från den 16 juni kan bli möjligt att ingå samkönade äktenskap i Kalifornien. Det blir då USAs andra delstat som tillåter samkönade äktenskap. Massachussetts har sedan den 17 maj 2004 haft en gemensam äktenskapsbalk.
Enligt ett faktablad som getts ut av aktivistgrupper i USA kan högsta domstolens beslut inte överklagas. Beslutet innebär inte att religiösa grupper måste viga samkönade par, endast borgerlig vigsel omfattas. För att gifta sig krävs inte att man är bosatt i Kalifornien, däremot kommer inte det ingångna äktenskapet accepteras i de stora flertalet andra delstaterna.
Medborgarrättsrörelser menar dock att de som gifta sig i Kalifornien bör försöka överklaga om deras äktenskap inte accepteras.
I Sverige prövar just nu Regeringsrätten Lars Gårdfeldt och Lars Anrells överklagan för att bli folkbokförda som gifta i Sverige. De två gifte sig i Kanada, men svenska myndigheter har hittills valt att registrera dem som registrerade partners. (Lars och Lars vill folkbokföras som gifta
Motståndarna mot könsneutrala äktenskap i Kalifornien arbetar nu för att få till stånd en folkomröstning i november i samband med de amerikanska valen.


Kalifornien på väg att få samkönade äktenskap