Under torsdagen kom Kaliforniens högsta domstol med sitt beslut om förslaget att delstatens lagstiftning skall definiera äktenskap som enbart vara en förening mellan en man och en kvinna. Frågan har engagerat gayrörelsen och nyligen gick delstatens guvernör Arnold Schwartzenegger ut och tog avstånd från initiativet.
Högsta domstolen beslutade med röstsiffrorna 4 mot 3 att ett sådant politiskt beslut skulle strida mot konstitutionen. Dessutom innebär beslutet att begreppet äktenskap nu skall användas även om par av olika kön.
Beslutet innebär en fullständig seger för det arbete den amerikanska gayrörelsen bedrivit i många år. Det gör nu att Kalifornien är ett stort steg på väg för att ansluta sig till Massachusetts, Kanada, Spanien, Nederländerna, Belgien och Sydafrika och tillåter samkönade äktenskap.
– I Kalifornien skrevs konstitutionen för att skydda alla människors friheter och likställdhet och därmed för att skapa en plats där varje individ kan förverkliga sina drömmar och förhoppningar, kommenterade Geoff Kors, från kampanjen Equality California. Det är det Kalifornien vi valt att leva i – den stat som försäkrar värdighet och respekt för olika grupper och familjer. Vi är övertygade om att kalifornier kommer att respektera domstolens beslut för rättvisa och fria möjligheter och fastställa att homosexuella kalifornier skall tillerkännas likställdhet inför lagen.

Högsta domstolens beslut