Motdemonstranter från Allpolsk ungdom och Nationella radikala lägret skrek förolämpningar mot paraddeltagarna men inga fysiska attacker genomfördes.
En nyligen genomförd opinionsundersökning visar att mer än två tredjedelar av landets befolkning inte önskar att homosexuella skall ”skylta” med sin läggning.
2007 vann arrangörerna ett ärende i Europadomstolen mot förre borgmästaren och nuvarande presidenten Lech Kaczynski, gällande hans försök att förbjuda 2005 års parad.
Domstolen sa att staden med sitt förbud brutit mot den europeiska konventionen om mänskliga rättigheters överenskommelser kring diskriminering, organisations-och mötesfrihet.

”Ingen normalitet utan homosexuelitet” står det på banderollen
”Ingen normalitet utan homosexuelitet” står det på banderollen

Warszawa i QX GayMap