Prideorganisatören Nikolaj Aleksejev som kunnat se hur de senaste tre årens Pride-evenemang i Moskva officiellt förbjudits och dessutom attackerats av homofoba mobbar, har skrivit till Svante Stockselius i Genéve med förslag på samarbete kring säkerhetsfrågor.

Den supercampa sångtävlingen lockar ett stort antal gaysupportrar till vilket land den än hålls. Det är troligt att många gayfans kommer att resa till 2009 års tävlingar och då även delta i Pride-arrangemanget som hålls samma dag som finalen.
Men Stockselius motsätter sig en sammanblandning av de två evenemangen.
The other project you are referring to is in no way connected to the Eurovision Song Contest (and) I do not see any possibilities for us to get involved”, skrev han i en e-mail-växling den 13 augusti.
(det andra projektet du refererar till är på intet sätt kopplat till Eurovisionsfestivalen och jag ser inga möjligheter för oss att bli involverade.)

Påmind om att Moskva Pride endast söker samarbete kring säkerhetsfrågan och att Eurovisionen engagerade sig på den nivån när närmast identiska frågeställningar uppstod inför 2008 års tävlingar i Serbien, backar Stockselius något.
Vi är vana vid att andra aktörer (kommersiella, politiska, specialintressen etc) försöker dra fördel av vårt välrenommerade evenemang för sina egna syften” skrev han. ”Det är därför vi måste dra en tydlig linje för vårt eget ansvar. Vad gäller gayfrågan, har vi uppmärksammat den i samband med tidigare arrangemang, då det även fanns rykten om planerade attacker mot homosexuella under ESC i Belgrad. Som då kommer vi dock inte att till nästa år dela upp våra fans i grupper baserat på religion, hudfärg – eller sexuella preferenser. Vi kommer återigen begära nödvändiga garantier från myndigheterna om att de kan garantera säkerhet för alla våra fans.

Det kan bli en uppgift som kräver sitt mod. Moskvas borgmästare Jurij Luzjkov har sagt att Pride-parader ”inte kan beskrivas på annat sätt än sataniska”, och Moskvas polis inkluderat dess kravallpolis har mer än en gång passivt tittat på då våldsamma anti-gaydemonstranter misshandlat deltagare i de Pride-evenemang som Luzjkov officiellt förbjudit.

Med Pridedeltagare liksom delar av Eurovisionsfestivalens fans på en och samma plats nästa år verkar ha förvandla Moskva Prides årliga problem till ett problem för såväl Eurovisionen som Luzjkov.

Enligt aktivister i Moskva skall Luzjkov den 15 augusti ha blivit tillsatt som chef för Eurovisionens organisationskommitté i Moskva, en position han delar med ryska TV Etts kanalchef Konstantin Ernst. Ordförande för kommittén blir vice premiärminister Alexander Zhukov.