– De två senaste åren och i år har det varit så att fler testade har utvecklat aids utan att ha testats innan. De kommer så att säga in från gatan och har aids utan att veta om det. Och mörkertalet är större än vad vi trott.
Smittskyddskonsulent Taisto Vierimaa vid Smittskydd Skåne berättar att förra året hade fyra män som haft sex med män redan utvecklat aids när de testade sig första gången. I år är det hittills tre medan ytterligare fyra andra som upptäckts i år med utvecklad aids smittats på annat sätt.
Varje person som insjuknar i aids är mycket allvarligt, fast tre män som smittats av andra män första halvåret i år låter kanske inte så mycket. Men Taisto Vierimaa håller inte alls med, utan påminner om att man dessutom måste jämföra med hela antalet smittade.
– Tittar man på det totala antalet hiv-smittade så har det varit en stor ökning i Malmö bland män som har sex med män, säger Vierimaa.
Nej, där ser siffrorna inte alls bra ut. Förra året var det 33 nysmittade killar som smittats av en annan man mot bara nio stycken några år tidigare. Fyra av dessa 33 hade utvecklat aids när de testades. Tittar man på årets siffror har tolv män smittats av andra män det första halvåret. Tre av dessa hade utvecklad aids. Alltså fyra av 33 mot tre av tolv.

Dessutom var siffrorna för heterosexuellt smittade länge betydligt högre än bland män som har sex med män. Men förra året var det i princip lika många homo- som heterosexuellt smittade.
När Sydsvenskan nyligen uppmärksammade HIV-smittan så skrek braskande rubriker ut att Smittskydd Skåne varnar för ny HIV-epidemi i Skåne. Är situationen verkligen så allvarlig?
– Många faktorer spelar in. Dels är det många ute i samhället som bär på virus eftersom bromsmedicinerna gör att nästan ingen dör. Det kan göra att HIV sprids mer. Antagligen är det också många som inte vet om att de är smittade och många som inte vill testa sig.
– Men är situationen allvarlig nu jämfört med tidigare?
– Ja, det tycker jag.

– Och då landar vi i det självklara: vad har du före råd att ge alla killar därute som vill fortsätta att ha ett bra sexliv?
– Att skydda sig med kondom. Man kan inte råda till avhållsamhet, utan måste skydda sig. I alla lägen.
– Och testa sig?
– Ja! Testa sig. Då tar man ansvar.

Se även:
Skåne.se
Sentry.nu
Sydsvenskan.se

Hos personer smittade med hiv börjar kroppens immunförsvarssystem försvagas då vita blodkroppar förstörs. Då kan ett virus som friska lätt kämpar ner leda till allvarliga infektioner. Vid aids har kroppens immunförsvar försvagats mycket mer och den smittade drabbas av olika följdsjukdomar.
Moderna mediciner minskar virusmängden både hos hiv-smittade och hos dem som utvecklat aids. Läkemedlen kan dock inte avlägsna viruset ur kroppen.