Efter Massachusetts och Kalifornien blev det på fredagen Connecticuts tur att införa könsneutralt äktenskap. Det efter att Högsta domstolen i delstaten gett en grupp män och kvinnor, bland dem Carol Conklin och Janet Peck rätt att ingå äktenskap. 2004 lämnade totalt åtta par in ansökningar om att få gifta sig i staden Madison och efter att de nekats satte den juridiska processen igång.
Domslutet togs med fyra för och tre mot och innebär att delstatens partnerskapslag nu blir överflödig. I samband med den juridiska processen antogs en partnerskapslag (civil unions) för samkönade par. Likt de skandinaviska lagarna ger den i relation till äktenskapet näst intill identiska rättigheter och skyldigheter. Men samkönade par fick inte kalla sin förening för äktenskap.

Fest utanför domstolens byggnad

Likt de svenska kristdemokraterna har förespråkare för att fortsätta sära på partner- och äktenskap hävdat att de ju i praktiken har samma innehåll och därmed bör man kunna ta hänsyn till religiösa känslor.
Men Högsta domstolen i Connecticut menar att frågan om religiösa övertygelser inte har med domstolens beslut att göra. Och man slår fast att ”utan tvekan så har partnerskap en lägre status än äktenskap i vårt samhälle. I slutändan blir budskapet med partnerskap att det samkönade par har inte är lika viktigt eller betydelsefullt som ett riktigt äktenskap.”
Domstolen tolkar konstitutionen så att samkönade par som önskar gifta sig inte kan nekas detta.
Beslutet kan inte överklagas och därmed kommer de första äktenskapen mellan två kvinnor respektive två män ske den 28 oktober.