Frågan man ska ta ställning till är om den folkomröstning som hölls på valdagen den 4 november om förbud mot samkönade äktenskap i delstaten är giltig. Tills vidare, i väntan på domstolens utslag, kommer det fortsätta vara omöjligt för samkönade par i Kalifornien att ingå äktenskap. Domstolen väntas påbörja en muntlig förhandling i frågan i början av mars nästa år.

Väljarna i Kalifornien röstade, med 52 procent för och 48 emot, den 4 november för den sk Proposition 8, som innebär ett tillägg i delstatsförfattningen som definierar äktenskap som enbart en förening mellan en man och en kvinna. Genom detta tillägg, som redan finns på plats i 26 andra amerikanska delstatsförfattningar, skulle samkönade äktenskap bli förbjudet i Kalifornien. Tillåtna blev äktenskap mellan personer av samma kön i maj i år när Kaliforniens Högsta domstol i en dom slog fast att det strider mot delstatsförfattningen att förhindra sådana äktenskap. Tusentals samkönade par i Kalifornien kunde därefter, fram till början av november, ingå juridiskt giltiga äktenskap.

– Det här är välkomna nyheter. Frågan om Proposition 8 måste lösas på ett genomtänkt sätt och så fort som möjligt, förklarar Kaliforniens justitieminister Jerry Brown i ett uttalande.

Ilskan har varit stor bland hbt-personer över hela USA, men främst i Kalifornien, efter folkomröstningsresultatet. Flera demonstrationer har hållits med tiotusentals deltagare. Visserligen är samkönade äktenskap förbjudna i enlighet med delstatsförfattningar i stora delar av USA och på valdagen röstade även Arizona och Florida för att införa författningsförbud. Men utfallet av omröstningen i Kalifornien innebar att för första gången togs en införd rätt att ingå äktenskap tillbaka.

I de överklaganden av folkomröstningen som Kaliforniens Högsta domstol nu kommer att behandla anförs att väljarna ensamma inte hade rätt att besluta om en sådan grundläggande förändring av delstatsförfattningen. Folkomröstningen utlystes efter att tillräckligt många namn hade samlats in för att göra en omröstning möjlig. Både anhängare och motståndare till Proposition 8 instämmer i att Kaliforniens Högsta domstol nu har ett utmanande avgörande framför sig. Ett avgörande där den uttalade folkviljan i en folkomröstning står mot en medborgerlig rättighet som samma domstol i en tidigare dom fastställt. Det har hänt tidigare i Kalifornien, vid tre tillfällen, att delstatens Högsta domstol har ingripit och, av olika anledningar, ogiltigförklarat folkomröstningar.

Samtidigt håller i USA just nu den valde, men ännu ej tillträdde, presidenten Barack Obama på att förbereda sin administrations kommande politik. Obamas övergångsadministration har på Obamas hemsida nyligen publicerat vad man har för avsikter i hbt-frågor. De publicerade löftena är desamma som Obama gick till val på. Där ingår ett avskaffande av den sk en Defense of Marriage Act, som stadgar att även om ett äktenskap, eller en äktenskapsliknande förening, mellan ett samkönat par erkänns av en delstat erkänns det inte som likvärdigt ett äktenskap i federala sammanhang. Den tillträdande president Obama lovar också att införa förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning och könsidentitet, att avskaffa ”don’t ask, don’t tell” inom försvarsmakten, som förhindrar öppet homo- och bisexuella från att tjänstgöra inom den amerikanska försvarsmakten, och att lägga till sexuell läggning som kategori i den federala hatbrottslagen.