Könsneutrala äktenskap: Vi kan gå till handling nu!

För ett år sedan föreslog vi gemensamt i en motion att Sverige skulle bli först i EU med lagar som ger möjlighet till samkönade äktenskap (En könsneutral äktenskapsbalk (2008/09: C454).
Tyvärr har den borgerliga regeringen satt klackarna i backen. Dom har inte klarat att samla sig till ett gemensamt förslag till riksdagen. Kristdemokraterna i regeringen – Göran Hägglund, Maria Larsson och Mats Odell – vägrar skriva under ett förslag om att göra äktenskapslagen könsneutral. Därför tvingas regeringen nu passa och skickar frågan vidare till riksdagen.
Vi ser därigenom en möjlighet att snabbt få fram en lagstiftning om allas rätt till äktenskap.
Bland riksdagens 349 ledamöter finns en överväldigande majoritet som är för och bara en liten grupp kan tänkas rösta emot – kristdemokraternas 24 ledamöter och några till. Majoriteten är överens om lagstiftningens innehåll och om ett så tidigt datum som möjligt för när lagstiftningen ska gälla. Och det finns ett färdigt och väl förberett förslag i vår gemensamma motion.
Därför lämnade vi i veckan in en begäran till riksdagens civilutskott om att omedelbart behandla vår motion om samkönade äktenskap. Tyvärr röstade ledamöterna från centerpartiet, moderaterna och folkpartiet nej tillsammans med kristdemokraterna. C, m och fp vill prompt att det är just deras förslag som ska tas av riksdagen. När det kommer är oklart. Klart är emellertid att ett beslut kommer att dröja ännu mer. Synd, tycker vi, som menar att förnuft och rättskänsla borde ha fått gå före prestige.