På torsdagsmorgonen intervjuades socialminister Göran Hägglund (kd) om de dåliga opinionssiffrorna för kristdemokraterna. Vid ett val idag vore risken stor att partiet inte skulle få platser i riksdagen.
Bland de frågor reportern Anders Pihlblad tog upp var synen på könsneutrala äktenskap inför nästa veckas omröstning i riksdagen och synen på samkönade par som föräldrar. Hägglund menade att det fortfarande var viktigt att försöka stoppa den könsneutrala äktenskapslagstiftningen men konstaterade att majoriteten ser ut som den gör och att ”demokratin har sin gång”.
Han ville inte direkt avråda homosexuella att skaffa barn men gjorde sin syn klar. Barn skall växa upp men en mamma och en pappa
– Det är inte förbjudet och det händer, men det bästa för barnen är att växa upp med en mamma och en pappa – det är eftersträvansvärt, sa han till TV4.
RFSL reagerar kraftigt på socialministern uttalanden. Förbundet påpekar att han även har ansvar för barnrättspolitik, ekonomisk familjepolitik och är ansvarig för departementet som handhar socialtjänstpolitik, hälsa och sjukvård.
– Vad som är en bra familj för ett barn att växa upp i beror på många olika faktorer. Föräldrarnas sexuella läggning är dock inte en av dem, menar förbundsordföranden Sören Juvas.
– Göran Hägglund har givetvis rätt till sina personliga åsikter men när han uttalar sig i egenskap av Sveriges socialminister och den som är ansvarig för barnrättspolitik, gör han sitt eget tyckande till norm och vägledning för samhället. Han säger till alla barn som inte lever i traditionella biologiska kärnfamiljer att deras familjer visserligen inte borde vara förbjudna men att de är sämre än andra barns, säger Juvas.