Exempelvis nyheten om att Erik och Kalle i princip är det första samkönade paret i Sverige som får adoptera. Även attityder i samhället och i staden där jag kommer ifrån, Göteborg, förändras och har förändrats snabbt i positiv riktning.
Däremot ser vi att en del av HBTQ-familjen hittills inte har fått uppleva samma lycka och acceptans. HBTQ-begreppet är ju inget enhetligt begrepp egentligen. Jag tänker då främst på transpersoner.

Var femte transperson har nämligen blivit utsatt för våld och mer än var tredje har övervägt att ta sitt liv. Transpersoner blir diskriminerade på grund av sitt könsuttryck eller sin könsidentitet. Kampen för att uttrycka sin identitet som på olika sätt överskrider de traditionella genusnormerna måste försvaras.

Och alla kan vi göra något. Jag valde för egen del att lyfta transpersoners situation i en motion till Sveriges riksdag tidigare i år. Av de 3409 motioner som lämnades in lyftes frågan endast i en. Det räcker inte. Allt för många transpersoner vittnar om brister i bemötandet inom vården. Många upplever en brist på kunskap, förståelse, respekt, helhetssyn på sexuell hälsa och att man tvingats förklara sig som person och rättfärdiga varför man är som man är. Det behövs krafttag för att förbättra transpersoners situation inom vården. Det behövs mer förståelse för reproduktiv vård och behovet av samtalskontakt efter könskorrigering.

Regeringen presenterade tidigare i år ett flertal åtgärder för att stärka rättigheterna för Sveriges transpersoner. Bland annat att under nästa år lägga fram ett förslag om att inkludera transpersoner i brottet hets mot folkgrupp så att transpersoner äntligen får ett fullgott skydd i lagen. Det är bra. Jag har även goda förhoppningar på den utredning om transpersoners villkor och situation i samhället som regeringen tänkt tillsätta. Genom detta kan en helhetsbild skapas.

Vi politiker, men också andra delar av samhället, måste stå upp för alla människors rätt att få vara sig själva. Transgender Day den 20 november är och förblir en viktig dag att uppmärksamma.