För att kunna fortsätta detta viktiga arbete behövs förändringar. Sverige har tillsammans med Kuba den mest repressiva lagstiftningen i världen som rör personer med hiv. Inte nog med att lagstiftningen gör rättsläget osäkert för den som bär på hiv-viruset, den är också kontraproduktiv ur ett preventionsperspektiv.

För det första är det informationsplikten. Den som bär på hiv-viruset måste enligt lagen informera sin sexpartner om detta även om man enbart praktiserar säkrare sex. Det fulla ansvaret ligger på den som är hivpositiv medan den som är hiv-negativ eller inte vet om sin hiv-status inte har något ansvar.

För det andra är det tvångsvården. Den som är hivpositiv och som inte informerar sin partner eller inte följer smittskyddsläkarens förhållningsregler kan bli dömd till tvångsvård på i princip hur lång tid som helst. Denna del av smittskyddslagen har dessutom visat sig vara en ren klasslag då den i praktiken bara tillämpats på invandrare, prostituerade och missbrukare.

− Vi Hbt-socialdemokrater kräver att informationsplikten avskaffas! Majoriteten av dem som blir smittade med hiv blir det av någon som inte själv vet om att han eller hon bär på hiv-viruset. Det är därför vi anser att informationsplikten invaggar människor i en falsk trygghet. Det är ett resonemang som leder oss till att tro att så länge ens sexpartner inte säger något så förmodas han eller hon vara hiv-negativ. Enligt vår uppfattning är båda parter ansvariga för att ha säkrare sex och förse sig med information om sexpartners hiv-status.

− Vi Hbt-socialdemokrater kräver att smittskyddsläkaren inte ska kunna tvångsisolera människor på i princip obestämd framtid! Det är förkastligt och ovärdigt ett civiliserat samhälle som påstår sig respektera de mänskliga rättigheterna. Den som däremot medvetet sprider smittan vidare begår en brottslig handling och ska självklart straffas, och för det finns det redan andra lagrum och vi behöver inte särlagstifta om det.

− Vi Hbt-socialdemokrater kräver att mer resurser avsätts för att kunna arbeta med hiv-prevention! På den internationella arenan hävdar Sverige ofta att de mänskliga rättigheterna ska respekteras, och att hiv och aids ska bekämpas med information, sexualundervisning och genom att stärka kvinnors ställning i samhället. Tyvärr återspeglas inte denna ambition vad det gäller den nationella lagstiftningen på detta område. Nu har resurserna till detta kraftigt skurits ned och vi ser konsekvenserna. Det behövs mer pengar till metodutveckling och handlingsinriktade preventionsåtgärder för att åter kunna minska antalet nysmittade i Sverige. Framförallt bland yngre män som har sex med män. Varje generation måste vinnas om säkrare sex. Vi måste fortsätta vara ute där folk är, informera och dela ut kondomer!

World Aids Day är en dag då vi ska minnas våra vänner som gått bort i sjukdomen. Det är en dag då vi ska visa vår solidaritet för dem som idag lever med hiv och det är en dag då vi ska samlas för att diskutera hur vi kan fortsätta kampen mot hiv och aids. Vi minns våra vänner som gått bort, vi visar vår solidaritet med dem av oss som idag lever med hiv och vi vill vara med i kampen mot hiv!

Vi vill bekämpa hiv – inte de som lever med hiv!

Idag tänds ljus i samband med Världsaidsdagen. Här en bild från 2002