Det är en utmärkt tanke som Olof Lavesson framför att fokus borde läggas på hur vi i vårt land framgent stärker situationen för hbtq personer.

Det är samtidigt viktigt att frågan ställs hur de tänker att det skall fungera med ett parti som Sverigedemokraterna.

Det är ett parti som motverkar varje förslag och politiskt initiativ vars syfte är att säkerställa allas lika värde och rätt. Vi ser det i fråga efter fråga.

De var bland annat det enda parti som röstade emot att tvångssteriliseringen skulle upphöra när frågan behandlades i riksdagen.

Det är ett parti vars medlemmar alltjämt verkar för att inskränka människors frihet och trygghet genom homofoba och rasistiska uttalanden.

Det är ett parti sprunget ur den högerextrema och nazistiska rörelsen. Ett parti som kategoriserar människor utifrån grupptillhörighet och sedan tillskriver dessa grupper specifika egenskaper och för att sedan motiverar negativ särbehandling av dessa grupper.

Under hela mitt politiska liv har jag arbetat mot detta och jag har sett en utveckling där fler och fler partier tydligt tar ställning för allas lika rättigheter.

Utifrån detta är därför både sorgligt och skrämmande att Moderaterna nu väljer att förhandla med Sverigedemokraterna för att gripa regeringsmakten.

Ute i hela Europa ser vi hur intoleranta partier får ett ökat politiskt mandat.

Partier som driver som linje att göra skillnad på folk. Utvecklingen är skrämmande och obehaglig. Vi har sett hur partier som är värderingsmässigt anständiga inleder samverkan på olika sätt med intoleranta partier vilket leder till en normalisering av den värdegrund som är själva fundamentet i partier som Sverigedemokraterna.

För mig blir det än tydligare att vi måste fortsätta att aktivt driva en politik där människovärdet är grunden istället för att börja fundera på att samverka med de parti i riksdagen som har nazism och rasism som gemensam nämnare då de bildades.

Kritiken har med rätta varit hård, trots den intensiva debatt som förts har svaren uteblivit. Moderaternas hbtq-politiske talesperson Olof Lavesson går istället till storms mot de som varnar för att homofobin riskerar att normaliseras, mot de som beskriver hur intolerans och hat skapar rädda människor och slutna samhällen.

Istället för att gå till storms mot oss som ifrågasätter det val av vänner som moderaterna tagit beslut om är det bättre att svara på de frågor som vi andra ställer.

Hur det är förenligt med den värdegrund som moderaterna säger sig ha när man samtidigt sätter sig i samma båt som Sverigedemokraterna?

Nu störtdyker Moderaterna i opinionsmätningarna. Partiet har många frågor att besvara. Olof Lavesson borde börja med att förklara varför de söker stöd hos ett rasistiskt parti med rötterna i nazismen.