Socialdemokraterna har inför sin kongress kommit ut som motståndare till att reglera surrogatmödraskap i Sverige. Det är synnerligen trist och ett slag i ansiktet på kvinnors självbestämmande och på de barnlösa som med en sådan reglering skulle kunna bilda familj. Hur kan ett parti som påstår sig vara feministiskt landa så fel? Hur kan ni ens försöka stå rakryggat samtidigt som ni vill ta ifrån vuxna kvinnor rätten till sin egen kropp?

Det var ett brett spektrum som blev förvånade då den statliga utredaren 2015 föreslog att surrogatmödraskap skulle vara förbjudet i Sverige. Detta trots att det idag finns väl fungerande system i en rad västländer och att det finns klart över 300 barn i Sverige som fötts genom surrogatmödrskap. De flesta räknade nog ändå då med att utredningens misslyckande skulle korrigeras i riksdagen. Att det skulle finnas en bred majoritet av ansvarskännande partier som skulle säga ja till altruistiska surrogatmödraskap – dvs utan betalning.. Nu kommer det på skam. Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna är alla för och vi hade räknat med att även Socialdemokraterna skulle stå upp för kvinnors rätt till sin egen kropp.

Istället för att ta hänsyn till forskning, erfarenheter i andra länder, erfarenheter som föräldrar till barn som kommit till genom surrogat har och till de kvinnor som av egen vilja beslutat att göra detta väljer nu Socialdemokraterna att underkänna allt detta och stå bakom en utredning där de ideologiska skygglapparna sattes före beprövad erfarenhet.

Det är i grunden märkligt att ett regeringsparti i Sverige 2017 slår fast att kvinnor inte har rätt att fatta den här typen av beslut. Vuxna i Sverige kan fatta beslut om sin egen kropp och därmed även välja att hjälpa barnlösa genom att ställa upp och bära någon annans barn. Vi står upp för allas rätt att själv bestämma över sin kropp och därmed också för möjligheten till altruistiskt surrogatmödraskap. Det är beklagligt att Socialdemokraterna väljer en annan linje.

Surrogatmödraskap är lagligt och fungerar väl i en rad välutvecklade länder som på många sätt liknar Sverige. Det finns ibland annat i Nederländerna, Storbritannien, USA och Israel. Det är svårt att hävda att de som där väljer att bli surrogatmammor är utnyttjade, eller att de på något sätt skulle vara bättre lämpade att fatta ett sådant beslut än kvinnor i Sverige.

Redan idag finns det över 300 barn i Sverige som fötts genom surrogatmödraskap. Det finns goda erfarenheter att ta del av och det finns fakta från länder som länge jobbat med detta att det fungerar. Vi kan tillsammans ge människor som längtar efter barn nya möjligheter till familj under ordnade former genom att ta fram regler för altruistiskt surrogatmödraskap i Sverige. Det är synd att Socialdemokraterna vill ställa sig i vägen för detta.