Socialdemokraterna drev 2014 igenom det kontroversiella beslutet att ensidigt ge ett diplomatiskt erkännande till den palestinska myndigheten (PA) som landet Palestina. Detta trots kännedom om omfattande förtryck, inte minst mot hbtq-personer. Sedan dess har läget inte förbättrats tvärtom. Det är dags att agera, inte minst med tanke på att det är Socialdemokraternas eget systerparti Fatah som styr där och står för den dåliga politiken.

Den Palestinska myndigheten lever inte upp till de grundläggande kraven på demokrati och mänskliga rättigheter. Att presidenten vars mandatperiod löpte ut för åratal sedan fortfarande sitter kvar är ett exempel på hur illa det är. De mänskliga rättigheterna är satta på undantag. Det gäller i en lång rad aspekter som att det förekommer tortyr, människor döms utan rättegång och yttrandefriheten är kraftigt beskuren. Kvinnoförtrycket är utbrett. Hbtq-personer utsätts för förföljelser och får sina rättigheter förvägrade. På många sätt är läget alarmerande. Det är klart att möjligheterna att leva som hbtq-person under den Palestinska myndigheten är mycket begränsade.

Det senaste beviset kom så sent som i mitten av augusti då den Palestinska myndigheten förbjöd hbtq-aktiviteter från att genomföras på Västbanken. Förbudet kom då gräsrotsorganisationen ”Al-Qaws for Sexual & Gender Diversity in Palestinian Society” försökte arrangera ett medlemsmöte i staden Nablus.

Var är Margot Wallströms protester mot detta? Var är HBT-Socialdemokraterna och deras nyvalda ordförande riksdagsledamot Daniel Andersson? Var är kritiken?

Istället för att stå upp för hbtq-personers rättigheter har den svenska regeringen valt att utan krav på bot och bättring erkänna Palestina. Det skänker legitimitet till ledargarnityret och hjälper dem att skyla över grova brister när det gäller mänskliga rättigheter. Regeringen som påstår sig bedriva feministisk utrikespolitik väljer skäggiga gubbar och religiöst förtryck av kvinnor och hbtq-personer före frihet vilket är bedrövligt. Den svenska regeringen öser också svenska skattebetalares pengar över den korrupta myndigheten som bistånd.

Sverige ska alltid vara en rak och tydlig röst för frihet och mänskliga rättigheter. Vi måste i vår utrikes- och biståndspolitik vara glasklara– hbtq-personers rättigheter måste respekteras. Under den förutsättningen är relationen med den Palestinska myndigheten i grunden en omöjlig ekvation. Sverige bör snarast ompröva erkännandet och klart och tydligt villkora allt bistånd med skarpa krav på demokratiska förbättringar och respekt för mänskliga rättigheter inklusive hbtq-personer rättigheter.