Under gårdagskvällen röstade min grupp i Europaparlamentet, den liberala gruppen Renew Europe, om att utesluta en medlem.

Detta mycket ovanliga beslut togs efter att gruppmedlemmen i fråga på sociala medier uttryckt sig på ett aggressivt och djupt kränkande sätt mot homosexuella och transexuella personer.

För mig som liberal är det självklart att den typen åsikter inte hör hemma i vår grupp. Efter dessa uttalanden var det helt uppenbart att Viktor Uspaskich, inte har någon framtid i vår grupp. Renew Europe hålls samman av gemensamma värderingar och en gemensam syn på demokrati, rättsstat och allas lika värde. Jag är stolt, men inte förvånad, över gruppens starka reaktion.

Jag är nöjd över att uteslutningen skedde direkt, redan veckan efter Uspaskich gjorde sina vidriga uttalanden på Facebook.

Renew Europe visade igår hur man bör agera när homofobi, transfobi, misogyni, rasism eller annat hat kommer upp till ytan. Hade partigruppen inte reagerat och agerat så resolut och snabbt hade det varit en signal om att denna hatfyllda människosyn skulle vara acceptabel.

Självklart hade jag önskat att Viktor Uspaskich vore ett unikt fall och att vi med gårdagens uteslutning markerat tydligt att homofober inte är välkomna i någon av de politiska grupperna i Europaparlamentet. Men tyvärr är det inte så.

Bland partierna längst ut på högerkanten finns det polska regeringspartiet Lag och rättvisa  som har tagit homofobin till nya nivåer både på hemmaplan och i Europaparlamentet.

I den konservativa gruppen, EPP, sitter ett helt parti med elva parlamentariker som aktivt bedriver HBTQ-fientlig politik, både i Europaparlamentet och i regeringsställning i Ungern. Detta har EPP inte förmått göra något åt. De har pausat medlemskap, inlett utredningar och pekat på att det europeiska partiet EPP (som skiljer sig från gruppen i Europaparlamentet) måste ta beslut först. Detta är både fegt och farligt.

För oss var det självklart att vi parlamentariker kunde ta ett självständigt beslut om vilka vi vill samarbeta med och vad vi förväntar oss av våra kollegor. Jag hoppas att vår beslutsamhet att agera noteras av de Moderater och Kristdemokrater som sitter i EPP-gruppen. Det vore bra om de också landar i att det pris, i det här fallet i form av färre medlemmar i gruppen, är värt att betala för att stå upp för alla människors lika värde.

Europa ska vara en fri och öppen plats för alla där man får älska och vara den man vill. Så är det tyvärr inte i hela EU idag. Vi behöver hjälpas åt för att nå dit och våga vara tuffa när så behövs, även när det gäller att sätta ner foten och städa upp i de egna leden.