Idag den andra maj är det regnbågsfamiljernas dag. Familjen är en hörnsten i samhället och för de allra flesta av oss den viktigaste gemenskap vi har. För oss i Öppna Kristdemokrater är det viktigt att värna familjen. Det är i familjen vi lär oss värderingar och får uppleva den första kärleken. I familjen ges barn en grund att stå på för vuxna år. Regnbågsfamiljer är stjärnfamiljer.  Regnbågsbarn får från småbarnsålder möta homofobi från lärare. De får förklara hur regnbågsfamiljer ser ut och utbilda lärare i att familjekonstellationer kan se olika ut.

Låt oss vara tydliga. Det är homo-, bi- och transfoberna som är problemet. Det är de som skapar svårigheter för regnbågsfamiljer. Okunskap och fobi finns fortfarande mot regnbågsfamiljer. Det finns problem med lagstiftning för att kunna bilda familj och få sina rättigheter tillgodosedda.

Öppna Kristdemokrater vill lyfta upp barnperspektivet när det kommer till regnbågsfamiljer. Det är av största vikt att regnbågsbarn precis som barn till heterosexuella par får samma möjligheter till stöd vid utsatthet för brott samt vid bevittnade av brott. Och att de får samma stöd och möjligheter i välfärden, både i Sverige och inom EU. Så ser det inte ut idag.

Okunskapen om regnbågsbarn är utbredd och betydande hos såväl myndigheter som politiker. Därför har vi fyra olika förslag kring regnbågsbarns möjligheter och rättigheter. Vi vill att:

  • Socialstyrelsen utformar riktlinjer och stöd för kommuner och regioner avseende hantering av våld i samkönade relationer samt bemötande av regnbågsbarn.
  • Socialstyrelsen tar fram en plan för förebyggande och rehabiliterande insatser för regnbågsbarn som utgår från deras situation och villkor
  • Kuratorer, socionomer och annan personal inom skola och barn- och familjeomsorg ges särskild utbildning så att de har rätt kunskap för att hjälpa de som utsätts för eller bevittnar våld i samkönade relationer.
  • Det i kommunernas familjestödjande verksamhet ska finnas särskilda samtalsgrupper för samt material och samarbeten riktade till regnbågsfamiljer och regnbågsbarn.

För oss i Öppna Kristdemokrater handlar det om att stå upp för personers okränkbara människovärde. Vi kommer kämpa ända in i kaklet för att alla barn, och deras familjer, ska ha lika rättigheter och möjligheter.