”Regeringen bör gå tillbaka till ritbordet. Och sluta bete sig som en 12-åring” skriver Expressen i sin ledare, med anledning av förslaget om en reviderad könstillhörighetslag. Jag vet inte riktigt vad denna anonyma Expressenmedarbetare (och Expressens redaktion, eftersom ledarsidan avspeglar tidningens åsikter) avser med en så åldersföraktande mening, men jag gissar att de menar att 12-åringar är ogenomtänkta eller inkapabla att fatta stora beslut. Men de har fel.

Ledaren använder ett förlegat språkbruk och skriver ”Att byta kön på papperet är självfallet mycket mindre ingripande än att genomgå en kroppslig könskorrigering. Men återigen, vi vet fortfarande väldigt lite om vad denna epidemi av könsdysfori bland barn handlar om.” Vet ni vad dessa två meningar säger mig? (Förutom att Expressens redaktion har noll intresse av att uttrycka sig såväl samtida som respektfullt kring transfrågor.) Jo, att ledarskribenterna inte orkar göra någon som helst research utan bara anammar antitrans-gruppers retorik. Det är både pinsamt och oroväckande.

Pratet om en ”epidemi” insinuerar att trans är något som smittar, och en sjukdom som vi måste stoppa. Ingen seriös läkare eller expert kring könsdysfori använder ordet för att förklara ökningen av remisser till könsdysforiutredning, utan det används av de som är emot transpersoners rättigheter. Det stämmer att andelen remisser ökat, och särskilt från personer som tilldelats det juridiska könet flicka vid födseln. Även andelen diagnoser har ökat. 2008 var det 13 personer under 18 år med registrerat kön flicka som fick en könsdysforidiagnos, 2018 var det 262 personer. Ska vi räkna procent, ja då är ökningen enorm. Tittar vi istället på antalet individer, då är det fortfarande väldigt få personer det rör sig om. Betänker vi hur svårt det var att få remiss till könsdysforiutredning år 2008, att ickebinära inte var välkomna och hur mycket mindre synliga transpersoner var då – ja, då är ökningen helt logisk.

Men det här med diagnoser och vård är inte det som borde vara i fokus i Expressens ledarartikel. För det var ju juridiskt kön de ville prata om. De återvänder till temat och gör utvikningar till barnidrott där transtjejer framställs som ett hot mot cistjejer i tävlingssammanhang (VEM startade myten om att alla transpersoner älskar idrott och att var och varannan av oss är elitidrottare?), ID-fusk (som visat sig vara en halmdocka, om Expressen bara läst lite, lite mer) och den regelrätta lögnen att ”Vårdguiden 1177 hittar på att ordet ’kvinna’ inte ska nämnas när man talar om graviditet och förlossning.” Jag vet inte hur det sistnämnda kan anses ha koppling till lagförslaget men i Expressens värld finns det visst någon slags röd tråd. Jag tror att tråden är att transpersoner skapar kaos och förödelse.

Vidare frågar Expressen sig ”Är det rimligt att staten slår fast att biologiskt kön bara är en social konstruktion?”, även det en formulering som hämtad från vilken TERF* som helst. Den här lagen slår inte fast något sådant. Det är samma lag som innan, som säger att könstillhörighet och könsidentitet inte bestäms av kroppen (det som vissa kallar biologiskt kön) utan är separat från det. Så har lagen sett ut sedan 1972. Enda skillnaden är att det nu inte ska krävas läkarintyg som dokumenterar din upplevelse av ditt kön för att få ändra juridiskt kön. Men det har hela tiden byggt på självidentifikation.

I Norge kan personer ändra juridiskt kön från 6 års ålder. Det har inte lett till samhällets förfall. Kanske hade Expressen kunnat vända blicken dit, och ta reda på hur det faktiskt förhåller sig? Hur det påverkar såväl transbarn som samhället i stort att denna möjlighet finns? Istället för att fabulera friskt om allt hemskt som kan ske om det blir enklare att ändra juridiskt kön? Men nej, det blir såklart inte en lika klickvänlig rubrik. Och det som driver Expressen är antalet klick, inte att förmedla korrekt fakta och ägna sig åt seriös journalistik.

Hade denna ledarartikel varit med i extremhögerns Samnytt eller kristna konservativa Dagen, då hade jag inte varit förvånad. Men Expressen? Det är skrämmande. Om det är någon som ska gå tillbaka till ritbordet – och även till researchavdelningen – så är det Expressen. Inte regeringen.