Fotoutställningen Adamah där hbtqi+ personer gestaltar heliga texters vokabulär med sina kroppar har efter vernissagen i Visby domkyrka väckt intresse och engagemang. Med ord från bibeln och den svenska psalmboken skriven på bar hud är kroppen och bokstäverna i fokus. Med varje bild kommer en fördjupande teologisk utläggning blandad med affirmationer riktade till hbtqi+ personer.

Vi vill genom Adamah tillföra en fördjupande teologisk diskussion kring människosyn, med utgångspunkt i den hebreiska bibeln och evangeliernas Jesus. Utställningen kommer med reflektioner från bland annat kyrkofädernas tid, den rabbinska traditionen samt samtida teologi, och visar på deras gemensamma utgångspunkter.

Syftet är att i tider där människovärdet riskerar devalveras påvisa Svenska kyrkans valda väg när det kommer till jämställdhet för hbtqi+ personer. Syftet har även varit att verka för upprättelse i de fall där dålig teologi skadat människors självbild och självkänsla. Vi har glädjande kunnat se på hur Adamah har lett till upprättelse och helande för hbtqi+ personer och hur utställningen ger fördjupande teologiska samtal om människors lika värde. Vi ser även att de som motverkar minoriteters och utsattas chans till ett liv utan diskriminering och annan form av utsatthet reagerar.

När tidningen Världen idag intervjuar Anna Sundberg (SD) ledamot i kyrkostyrelsen samt vice gruppledare påstås Adamah vilja utmana bibeln, när det i själva verket är motsatsen som är syftet. Adamah vill visa på det stora uppdrag som går som en röd tråd genom hela bibeln och Adamah vill förtydliga det uppdrag varje kristen har att betänka: – Gud gör inte skillnad på människor. Adamah vill även påvisa hur Jesus genom evangelierna lyfter upp de som förtrycks och fördöms, och hur han dessutom i Matteus 25 gör vårt förhållningssätt gentemot de utsatta till en frälsningsfråga.

Att befria de som hålls fångna och förtryckta, de som lider och utsätts världen över, är för Svenska kyrkan ett ständigt pågående arbete. I luthersk anda av ecclesia semper reformanda tar Svenska kyrkan det modiga steget att se självkritiskt på sin medverkan till förtryck genom åren och verkar nu för förändring på flera plan. Det visar sig inte minst genom dess hbtqi+ arbete och dess försoningsprocess gentemot samerna.

Anna Sundberg upplever att Adamah skapar förvirring av bibelns budskap och hon vill se en kyrka som fokuserar på att berätta om den Jesus som sätter människor fria. Det är just befrielsen för människor som är Adamahs syfte. Det är dock till viss del förståeligt att Adamah skapar förvirring för Sundberg då hon inte efterfrågat utställningens fördjupande teologiska texter vilka hon nu kritiserat. Hon är varmt välkommen att se utställningen i sin helhet. Den kommer hänga i Visby domkyrka under Almedalsveckan 2023.