HBTQ-fria zoner i Polen, anti-translagar och HBTQ-censur i Ungern – nu ansluter även Italien till Europas anti-queer allians. Giorgia Melonis aggressiva offensiv mot landets regnbågsfamiljer avancerar framåt.

I staden Padua i norra Italien har lokala myndigheter börjat ta bort icke-biologiska mödrars namn i samkönade förhållanden från deras barns födelsebevis.

Det sedan en ny lag som drivits genom under Giorgia Meloni och hennes högernationalistiska regering. Hittills omfattas födelsebevis från 33 barn till lesbiska par som har genomgått inseminering utomlands och sedan registrerat sina barn under det förra lokala mittenvänster styret i Padua, ledd av Sergio Giordani.

Giordani lovade att ta bort de traditionella ”mamma och pappa” beteckningarna från födelsebevisen, men detta upphävdes snabbt när Melonis regering beordrade lokala myndigheter att sluta registrera barn till samkönade föräldrar med bådas namn.

Den nya lagen innebär att endast den biologiska föräldern kommer anges på födelsebeviset. Situationen kompliceras ytterligare av det faktum att samkönade äktenskap inte legaliserats i Italien. I stället har man registrerat partnerskap, som juridiskt liknar ett vanligt äktenskap med en viktig skillnad. Personer i samkönade par har inte rätt att adoptera sina partners barn. Det sedan en kompromiss med de högerkonservativa i Italien för att få igenom lagen om registrerat partnerskap. Därför måste icke-biologiska föräldrar i samkönade relationer ta sig an en utmanade juridisk process för att adoptera sina barn. Huruvida en sådan process slutar lyckligt beror främst på vem man får som domare i rätten. Den nya lagstiftningen påverkar också män i samkönade relationer med barn, som nu måste utse en ensamstående juridisk pappa på födelsebeviset.

Familjeministern Eugenia Roccella från partiet Italiens bröder försvarade lagförslaget i parlamentet och hävdade att barn till samkönade par skulle fortsatt ha tillgång till skola och sjukvård precis som alla andra barn med en levande förälder. De har inte fattat grejen. För dessa barn har ju inte bara en levande förälder – de har två. I praktiken innebär det att den icke-registrerade föräldern skulle behöva be om tillstånd för vardagliga uppgifter som att hämta barnet från skolan eller ta med barnet till läkaren.

Nästa år är det val till Europaparlamentet. EU har under lång tid betraktats som en fästning för progressiva värderingar och mänskliga rättigheter. Men på senare tid har vi bevittnat en framväxande demokratisk tillbakagång, där vissa medlemsländer erfar eller är på väg att erfara en urholkning av grundläggande demokratiska principer.

Anti-queer alliansen växer sig starkare. Idag utgör de en tredjedel av Europaparlamentets ledamöter. Högerkonservativa regeringar som i vårt grannland Finland kommer till makten med löften om att inskränka marginaliserade gruppers rättigheter. Politiska ledare som en gång förespråkade inklusivitet och jämlikhet har nu bytt strategi till splittrande och uteslutande politik, vilket försätter vår existens som HBTQ-individer i Europa i ett kritiskt tillstånd.

Dessvärre är Sverige inte förskonat denna trend. Idag har L, M och KD inga problem med ett SD -samarbete. För bara några år sen var ett sådant samarbete omöjligt. Politiska trender rör sig över landsgränser. Med en högerregering som dikteras av Sverigedemokraterna, ett parti vars företrädare jämfört homosexuella med pedofiler, har vi inte råd att vara naiva. Sverigedemokraterna tillhör också anti-queer alliansen. När högerkonservativa får makten är det aldrig säkert att vunna kamper består.

Europaparlamentsvalet nästa år är därför av avgörande betydelse för Europas HBTQ-community. I takt med att demokrativågen som en gång avancerade framåt nu börjar ebbas ut, hotas de hårt förvärvade rättigheter och skydd vi kämpat outtröttligt för att säkra. Att rösta i valet är därför inte bara en medborgerlig plikt, utan också ett kraftfullt verktyg för att bevara de framsteg vårt community har uppnått.

För inte så längesen drömde jag om att någon gång bilda familj i Italien med min italienska partner. Idag känns den drömmen helt omöjlig. Vi kan aldrig ta våra rättigheter för givna. Det som händer i Italien kan också hända här. Vi kan inte acceptera detta. Anti-queer alliansen måste stoppas. En ljusare framtid för Europas queers är möjlig. Var därför noga med vem du väljer att lägga din röst på.

Våra rättigheter står på spel!