Vem du älskar och lever med ska inte spela någon roll när du ska lämna blod. Nu har den moderatledda regeringen tagit viktiga steg mot att alla ska få lämna blod på samma villkor.

I Sverige är det en självklar utgångspunkt att vi är enskilda personer med rätt att bli behandlade just som individer. Ingen ska utan grund bli särbehandlad utifrån sitt kön, sexuella läggning eller grupptillhörighet. Men när det kommer till att lämna blod har en kollektivistisk och diskriminerade orättvisa fått leva kvar alldeles för länge. Män som har sex med män avkrävs fullständig sexuell avhållsamhet i sex månader för att få ge blod. Detta gäller även den som lever i en fast relation. Som jämförelse kan sägas att kvinnor inte har någon karens alls, men att kvinnan ska vänta tre månader med att lämna blod vid byte av sexpartner. Detsamma gäller för män som har sex med kvinnor.

Moderaterna har under lång tid drivit frågan att homosexuella män ska få ge blod. Nu är det på väg att bli verklighet. Tidigare i somras gav regeringen nämligen Socialstyrelsen i uppdrag att ta vidare arbetet med att införa individbaserad riskbedömning vid blodgivning med bibehållen patientsäkerhet. Målsättningen för regeringen är att presentera ett skarpt förslag redan nästa år som innebär att fler ska kunna ge blod och som inte utesluter en utpekad grupp.

Storbritannien, Nederländerna och Tyskland är länder i vår geografiska närhet som har lagstiftning som bygger på individbaserad riskbedömning. Kanada är ytterligare ett annat land där det fungerar på samma sätt. Och erfarenheterna från dessa länder visar tydligt att individuell riskbedömning inte ökar risken för transfusionsöverförd smitta.

Tobias Björk, Öppna moderater och riksdagsledamot Johan Hultberg (M)

Utöver att det är viktigt att ta bort lagstiftning som är diskriminerande är det också angelägen att förändra lagstiftningen i syfte att öka antalet blodgivare i Sverige. Idag lämnar bara mellan två och tre procent av Sveriges befolkning blod, samtidigt som behovet är stort.

Att ge blod är att älska sin nästa. Sverige behöver både fler blodgivare och en moderniserad lagstiftning så att fler kan lämna blod.