Hbtqi-rörelsen står inför ett hårdnande klimat, där våra rättigheter ifrågasätts. Både lokalt, nationellt och runt om i världen. Det finns krafter som vill begränsa vår synlighet och ifrågasätter vår existens. Vi ser oroväckande tendenser där hbtqi-personers rättigheter används som ett slagträ i politiska debatter runtom i världen. De här tendenserna sprider sig snabbt och lika snabbt kan få fotfäste.

Dessa krafter möter vi i kommentarsfält, mailkorgar och i tidningarnas opinionstexter, men också i vår löpande verksamhet. RFSL:s lokalavdelningar runtom i landet är måltavlor för sabotage och hatbrott i en ökande takt. Extremhögern riktar in sig på hela hbtqi-politiska spektrat men de fyra bokstäverna R, F, S och L väcker ett särskilt hat. Sverigedemokraterna driver också en hbtqi-fientlig politik på alla nivåer där de verkar, helt klart inspirerade av sin svans. Partiets entré in i politiska finrummen har inte dämpat dessa åsikter.

Vi behöver vara medvetna om dessa krafter och vidta säkerhetsåtgärder, såsom vår rörelse har gjort i alla tider. Samtidigt som vi aldrig får låta dem styra hur vi jobbar. För hbtqi-rörelsen står inför en viktig uppgift. Här behöver vi sluta upp. RFSL är en av världens äldsta hbtqi-organisationer och en viktig del av den svenska och globala hbtqi-rörelsen. Jag är stolt och tacksam över att i lördags ha blivit vald till förbundsordförande. RFSL som organisation och hbtqi-rörelsen i stort är något som vi bygger tillsammans.

Hela rörelsens arbete är viktigt och kanske viktigare än någonsin. De sammanhang vi skapar runtom i Sverige är så viktigt och där driver vi vår politik i vardagen. Det utgör själva grunden för Sveriges hbtqi-rörelse och en förutsättning för det arbete som måste ske nationellt. Motståndet som vi möter måste stärka vår drivkraft att säkra reformer för mänskliga rättigheter och frihet.

Den öppning vi ser i riksdagen för en ny könstillhörighetslag är bra men det räcker inte. Vi vill se en ny lag som bygger på självbestämmande. Sverige är på väg att som enda land i Norden inte tillåta självbestämmande för transpersoner. RFSL kan inte acceptera det och kommer fortsätta vår kritik av allt som inte är självbestämmande.

Vi måste även driva igenom ett förbud mot omvändelseförsök. Om vi menar allvar med att människor får vara som de är det helt orimligt att vi accepterar försök att tvinga oss tillbaka in i garderoben. Det gäller oavsett om man är ung eller gammal.

Vi behöver också stoppa de olagliga utvisningarna av hbtqi-asylsökande. Det är en skandal som har fått pågå alldeles för länge. Vi har alla rätt till rättvisa och rättssäkra processer.

Vi behöver sluta upp och säga ifrån mot alla de som motarbetar vår synlighet och våra rättigheter. Vårt budskap måste vara: vi finns, vi räknas. Sveriges hbtqi-personer är inte en grupp som bara kan kastas åt sidan. För vi begär inte mycket, bara grundläggande respekt och att våra mänskliga rättigheter ska respekteras.

Om vi ska lyckas driva förändring behöver vi en stark rörelse i hela Sverige. Den rörelsen kan vara ett starkt motvärn mot krafter som ifrågasätter oss och våra rättigheter. Och just den rörelsen kan vi skapa, tillsammans.